YKSI-YHDESTÄ –PERIAATE LAAJEMMIN KÄYTTÖÖN ERI MINISTERIÖISSÄ

Suomen kaltaisen avoimen ja kansainvälisen hyvinvointiyhteiskunnan pyörittäminen edellyttää ajantasaista lainsäädäntöä. Lisäksi muuttuva maailma tuo joka päivä lisää tarpeita sääntelyn lisäämiselle. Tässä kehityksessä me kansakuntana olemme pysyneet hyvin mukana.

Silti ei voida kieltää myöskään sitä, että uusilla laeilla ja säädöksillä on myös varjopuolensa. Pahimmillaan se näkyy yrittäjien heikentyneinä toimintaedellytyksinä tai jokaisen meistä arjessa esiintyvinä lisäkuluina. Sinällään hyvää tarkoittavasta sääntelystä on tullut jarru yksilön ja yrittäjän vapaudelle.

Myös näkökulma, jolla Suomessa on tähän asti kehitetty uutta sääntelyä, on ollut vanhakantainen. Lainsäädäntöä on liian usein rakennettu sellaisen ajattelun varaan, jossa tärkeintä on rakentaa tietty rekisteri tai muuten viranomaisjärjestelmä viranomaisen kannalta selkeäksi.

Tähän on nyt onneksi tämän hallituksen toimesta tulossa muutos. Työ ja elinkeinoministeriössä on nyt toteutettu kokeilu niin sanotusta yksi- yhdestä periaatteesta. Yksi yhdestä -periaate tarkoittaa, että yrityksiin kohdistuvat välittömät sääntelykustannusten lisäykset korvataan vastaavan suuruisella sääntelykustannusten vähentämisellä toisessa yhteydessä.

Tulokset tästä ovat olleet rohkaisevia. Pelkästään kokeilussa mukana olleen 3 hallituksen esityksen toteuttaminen yksi-yhdestä –periaatteella kevensi kansallista sääntelytaakkaa arviolta n. 150 000 eurolla. Kokeiluhankkeessa kehitettiin myös Excel-laskuri yritysvaikutusten arviointia ja Yksi yhdestä -laskentaa varten.

Mahdollisuuksia siis olisi siihen, että yksi-yhdestä –periaate otettaisiin laajemmin käyttöön lainsäädäntötyössä. Kysymys onkin poliittisesta tahdosta. Kokoomus ainakin puolueena kannattaa kaikkia toimia, joilla suomalaisten byrokratiataakkaa ja siitä aiheutuvia kustannuksia voidaan pienentää.