Vaalikausi 2019-2023

Työnteko kantaa Keski-Suomea.

Hyvinvointi syntyy työstä, yrittämisestä ja osaamisesta. 

Ilman sitä emme voi turvata heikommassa asemassa olevia.

Keskeiset arvoni, joita poliittisella toiminnallani haluan edistää, ovat yksilöiden vapauden kunnioitus, mahdollisuuksien tasa-arvon ajaminen, yksilöiden vastuunkannon lisääminen itsestään sekä yhteiskunnan avoimuus. Ainoastaan vapaassa, yksilöitä kunnioittavassa yhteiskunnassa voi hyvinvointimme lisääntyä.

Tärkeimmät vaaliteemani:

  • Suomeen lisää työtä ja osaamista kehittäviä uudistuksia
  • Tukea eri elämäntilanteisiin 
  • Panostetaan liikuntaan ja kulttuuriin 
  • Pidetään huolta Keski-Suomesta

“Tehdään Jyväskylästä Suomen liikuntapääkaupunki.”

Sinuhe Wallinheimo

Vastuuta ja intoa Keski-Suomen puolesta

Suomeen lisää työtä ja osaamista kehittäviä uudistuksia

Normien purkamistalkoita on jatkettava myös tulevalla vaalikaudella. Paikallista sopimista yrityksissä on edelleen lisättävä. Tarvitsemme sosiaaliturvauudistuksen, joka helpottaa ihmisten työllistymistä kannustinloukuista. Siirretään edelleen painopistettä työn verotuksesta niihin veroihin jotka haittaavat vähiten talouskasvua. Parannetaan jokaisen mahdollisuutta hyötyä teknologian kehittymisestä. Panostetaan koulutusjärjestelmän kehittämiseen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan julkiseen tukeen etupainotteisesti. Vahvistetaan edelleen työelämälähtöistä koulutusta. 

Huolehditaan poliisien resurssien riittävyydestä ja pidetään huolta puolustusvoimien toimintakyvystä. Tuetaan työperäistä maahanmuuttoa, nopeutetaan turvapaikkapäätösprosesseja ja palauttamista kielteisen päätöksen saaneille.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan sitovia poliittisia päätöksiä ja ilmastoystävällisempien teknologioiden käyttöä. Ohjataan yritystukia systemaattisesti kohti ympäristöystävällisempää ja kestävämpää kasvua. Turhia kilpailun esteitä poistamalla edistetään kierto- ja jakamistaloutta ja ohjataan kotitalouksia energiansäästöön ja sitä tukeviin investointeihin.

Tukea eri elämäntilanteisiin

Perheet tarvitsevat perhevapaauudistuksen, jonka tavoitteena on työllisyyden lisääminen huomioiden perheiden moninaiset elämäntilanteet. Lapsilla on oltava oikeus varhaiskasvatuksen. Pidetään Suomi reiluna ja ympäristöystävällisenä maana. Reiluuteen kuuluu myös senioreiden asumisen kehittäminen ja lääkkeiden hintojen hillitseminen. 

Panostetaan liikuntaan ja kulttuuriin

Turvataan jokaiselle lapselle mahdollisuus ainakin yhteen mielekkääseen harrastukseen. Yksi tunti liikuntaa päivässä tulee sisältyä jokaisen koulutusasteen tavoitteisiin. Kulttuuripanostuksilla vahvistamme kaikenikäisten hyvinvointia. Tehdään Jyväskylästä Suomen liikuntapääkaupunki.

Pidetään huolta Keski-Suomesta

Kehitetään Keski-Suomen saavutettavuutta edistämällä Jyväskylä-Tampere kaksoisraiteen valmistumista ja laittamalla valtatie 4:n ja 9:n kehittäminen keskiöön. Turvataan riittävä lentoliikenne.

Vahvistetaan edelleen keskisuomalaisten yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä osaavan työvoiman varmistamiseksi ja yrittäjyyden lisäämiseksi. Tuetaan oppilaitostemme vahvuusalojen kehitystä ja kehitetään uusia kasvavia aloja.


Sinuhesta sanottua

Sinkku on loistava neuvottelija ja yhteistyökykyinen sillanrakentaja, johon luotetaan yli puoluerajojen. Sinkku saa tavoitteitaan läpi positiivisen yhteistyön keinoin ja on kotiuttanut hienoja edunvalvontavoittoja Keski-Suomeen. Sinkun vastuut eduskuntaryhmässä ovat kasvaneet, ja hän on Kokoomuksen tulevaisuuden kärkinimiä.

Sanni Grahn-Laasonen – Opetusministeri

Sinkulla on hieno visio Jyväskylästä liikuntapääkaupunkina ja jaksaa tehdä töitä sen eteen. Sinkku on näköjään maalinsuulta oppinut hahmottamaan hienosti kokonaisuuksia. Toki, onhan hänellä myös kolme yliopistotutkintoa, jotka varmasti auttavat asiaa.

JP Hytönen – JYP:in Kapteeni

 

Sinuhe on noussut Keski-Suomen kärkipoliitikkojen joukkoon. On tehnyt maakunnan elinvoiman eteen hartiavoimin töitä ja ollut myös aktiivinen elinkeinoelämän alalla. On pitänyt hyvin esillä mm. media-alan epäkohtia ja saanut sielläkin tuloksia aikaan.

Vesa-Pekka Kangaskorpi – Keskisuomalainen Oyj, konserninjohtaja

Alkoholilainuudistus oli tärkeä osoitus siitä, että vanhoja lähes betoniin valettuja rakenteita on mahdollista purkaa, kun on riittävä tahtotila ja oikeat henkilöt, kuten Sinkku, asialla. Tämä oli iso asia normien purussa ja tärkeä suunnannäyttäjä tulevaisuuteen. Uskon, että tulevaisuudessa saamme niin viinit kuin käsikauppalääkkeet ruokakauppoihin eikä niitä enää tarvitse erotella keinotekoisilla lasiseinillä.

Mika Lindeqvist – Kauppias, K-Market Vilja ja K-Market Kaipola

“Paikallista sopimista yrityksissä on edelleen lisättävä.”

Sinuhe Wallinheimo

Yhteystiedot