VALINNANVAPAUS MERKITSEE PAREMPIA SOTE-PALVELUITA

Hallituspuolueet pääsivät viimein sopuun sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa avoimina olevista kysymyksistä. Tärkein niistä oli päätös sote-palveluissa sovellettavasta valinnanvapaudesta.

Palaute esitykseen on ollut myönteinen. Sen sijaan oppositiosta esitettyä ajatusta sote-uudistuksen palauttamisesta lähtöruutuun 2019 vaalien jälkeen on vaikea käsittää. Sote-uudistusta on rakennettu useita vuosia ja siihen ovat myös nykyiset oppositiovoimat osallistuneet. Nytkö tämä työ halutaan heittää pois?

Pitkittyneen valmistelun aikana tarve ja kiire sote-uudistukselle on entisestään kasvanut. Sote-palveluiden laatutasot eroavat alueellisesti ja jonot ovat liian pitkiä. Lisäksi kustannukset karkaavat. Samaan aikaan väestö ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa sen myötä.

On hyvä huomata, että me sote-palveluiden kuluttajina eroamme toisistamme. Iso osa ihmisistä tarvitsee palveluita harvoin, mutta silloin kun niitä tarvitaan, tulee niitä saada nopeasti ja laadukkaasti. Vastaavasti on myös niitä, joilla palveluntarve on suurempi. Heille tärkeintä on palvelujen toimivuus ja se, että siirtyminen tarvittavaan hoitoon on saumatonta. Paras työkalu näiden tavoitteiden saavuttamiseen on valinnanvapauden lisääminen. Monissa paikoin uudistus vähentää byrokratiaa huomattavasti. Edellytys tosin tässä on se, että potilaan tiedot liikkuvat sujuvasti eri palveluntarjoajien välillä.

Itse valinnanvapauden käyttö on helppoa. Valitsemme jatkossa sen sosiaali- ja terveyskeskuksen toimipisteen, josta haluamme hankkia perustason terveyspalvelut, sosiaalihuollon neuvonnan tai ohjauspalvelut. Voimme vaihtaa keskusta vuoden välein niin halutessamme. Terveyskeskus voi antaa maksusetelin, jolla asiakas voi hankkia palveluita myös muualta kuin samasta keskuksesta. Valinnan mahdollisuus tulee myös hammashoitoon.

Toki osa vanhaa hyvää säilytetään. Jatkossakin maakunnan palvelulaitoksissa saa erikoistason palveluja, jotka eivät kuulu valinnanvapauden piiriin. Asiakas saa kuitenkin valita vapaasti haluamansa palvelulaitoksen ja sen toimipisteen joko omasta tai toisesta maakunnasta. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakas voi saada asiakassetelin ammattilaisen arvioimissa palveluissa. Jatkossa siis esimerkiksi kaihileikkaukseen voi päästä lyhyemmällä jonotuksella asiakassetelillä. Kaiken tämän ohella pitkäaikaista apua tarvitseva vanhus tai vammainen voi saada henkilökohtaisen budjetin, jolla voi hankkia yksilöllisiä palveluja. Kukaan ei siis eksy sote-viidakkoon, vaan tukea valinnan tekemiseen on saatavilla. Ja mikäli asiakas ei halua valita, päätöksen tekee maakunta.

Sote- ja maakuntauudistus on suuri kokonaisuus. Valinnanvapaus on vain osa sitä, mutta se on uudistuksen tärkein ihmisille näkyvä muutos. Sen myötä peruspalvelut vahvistuvat ja hoitoon pääsee oikea-aikaisesti. Erona nykytilaan on se, että tuottajina on muitakin kuin kilpailutettuja toimijoita ja valta päätöksistä on asiakkailla. Tässä suhteessa alamme seurata muuta Eurooppaa, jossa valinnanvapaus on ollut arkipäivää jo pitkään.

Mahdollisuus valita ja vaihtaa sosiaali- ja terveyskeskusta kannustaa kaikkia tuottajia panostamaan palveluiden saatavuuteen ja laatuun. Palvelu maksaa asiakkaalle aina saman asiakasmaksun, joten laadusta tulee ehdottomasti vahva kilpailuvaltti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden lisääntyessä me palvelunkäyttäjät voitamme.