TUNNISSA TAMPEREELLE

Nykypäivän maailmassa liikenneväylät sekä logistiikka- ja kuljetuspalvelut ovat nousseet keskeiseen asemaan eri alueiden elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden kannalta.

Maakunnilla, joilla on tarjota nopeimmat ja monipuolisimmat yhteydet globaalin talouden keskuksiin, on paremmat edellytykset pitää yllä myös korkeampaa työllisyyttä ja elintasoa.

Erityisen kiinnostuneita monipuolisien yhteyksien ylläpitämisestä tulisi olla Keski-Suomen ja Pirkanmaan kaltaisilla, pääosan hyvinvoinnistaan vientimarkkinoilta hankkivilla maakunnilla. Molemmat maakunnat ovat valtakunnallisesti merkittäviä liikenteen ja logistiikan solmukohtia, mutta sijaitsevat kaukana maailman markkinoista.

Menneinä vuosikymmeninä molemmat maakunnat ovat tehneet paljon hyvää työtä oman saavutettavuutensa parantamiseksi. Pirkanmaalle kolmostien mittava perusparannus 1990-luvulla ja Keski-Suomelle nelostien aloitettu perusparannus 2000-luvulla on erittäin hyviä esimerkkejä tästä. Nyt ollaan uusien haasteiden edessä. Maailmalle on päästävä nopeasti ja mahdollisuuksien mukaan vielä illaksi kotiin.

Nyt on yhteisen ponnistuksen aika. Viime vuosina Jyväskylän seutu on haaveillut oikorataa Jämsästä Lahteen ja siitä eteenpäin Helsinkiin. Olisiko nyt aika siirtyä uusiin toimiin, laittaa voimavarat yhteen ja toteuttaa ensin nopea ratayhteys välillä Jyväskylästä Tampereelle? Tavoitteeksi voisi asettaa, että kaupunkien välinen saavutettavuus junalla olisi alle tunti vuoteen 2020 mennessä. Samanaikaisesti Helsinki-Tampere -junayhteys nopeutettaisiin 1 tuntiin ja 12 minuuttiin.

Tämä yhteinen ponnistus hyödyttäisi molempia maakuntia. Jyväskylä integroituisi osaksi eteläistä kasvualuetta ja junayhteys Helsinkiin nopeutuisi vähän yli kahteen tuntiin. Tampereen seutu saisi puolestaan uuden kasvukäytävän Jyväskylän suuntaan. Itse asiassa Keski-Suomi ja Pirkanmaa saisivat tässä molemmat huomattavia synergiaetuja.

Perusparannettu ratayhteys mahdollistaisi myös molempien kaupunkiseutujen oman raideliikenteen kehittämisen. Tuskin esimerkiksi Jämsän, Oriveden tai Kangasalan seutu pistäisi pahakseen nopeita junavuoroja suurempiin kaupunkikeskuksiin. Junasta muodostuisi nopeasti vaihtoehtoinen liikkumismuoto, mikäli junalla olisi mahdollisuus päästä keskuskaupunkiin ja takaisin puolen tunnin välein.

Hanke on linjassa Kataisen hallituksen liikennepoliittisten linjausten kanssa. Sen mukaan hankkeet ovat erityisen kannattavia, mikäli ne palvelevat suuria liikennemääriä, tukevat talouskasvua, ovat kustannushyötysuhteiltaan kestäviä, parantavat liikenneturvallisuutta, vähentävät liikenteen päästöjä ja ovat maakuntien kehityksen kannalta merkittäviä.
 

Kirjoitus on laadittu yhteistyössä seuraavien Keski-Suomen ja Pirkanmaan kansanedustajien kanssa; Harri Jaskari, (kok), Piia Viitanen (sdp), Susanna Huovinen (sdp) ja Tuula Peltonen (sdp).