TEHDÄÄN UUDISTUKSET YHDESSÄ KAIKKIEN TASA-ARVO TURVATEN

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta ja maakuntauudistuksesta on liikkeellä monia huolia muutoksen suunnasta. On täysin ymmärrettävää, että näin suuri uudistus voi herättää myös pelkoja nykymalliin tottuneille kuntapäättäjille.

Hallituspuolueet – keskusta, perussuomalaiset ja kokoomus – sopivat uudistuksesta viime vuoden lopulla. Tärkeintä on turvata lääkäriin pääsy ja muut ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelut koko Suomessa.

Valinnanvapaus takaa ihmiselle mahdollisuuden valita lyhyemmän jonon tai mieluisan tuottajan sekä auttaa parantamaan palvelujen laatua. Uudistuksen seurauksena myös hallintohimmeleitä poistuu, byrokratia vähenee, rahaa säästyy ja mikä tärkeintä, maakuntien ihmiset voivat aidosti päättää omista asioistaan.

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy kunnilta uusille sote-alueille. Samalla uuteen maakuntahallintoon siirretään hallituksen yhdessä sopimia tehtäviä valtiolta. Kunnat ja kaupungit menettävät osan nykyisestä päätös- ja järjestämisvallastaan maakunnille, mutta tästä huolimatta uudistuksessa huolehditaan siitä, että kunnat ja kaupungit ovat myös tulevaisuudessa merkittäviä elinvoiman ja hyvinvoinnin rakentajia.

Nyt yhdessä sovittua uudistusta on vietävä määrätietoisesti eteenpäin yhteistyössä. Paikallisia päättäjiä ja työntekijöitä on kuunneltava ja haettava sopivimmat ratkaisut kuhunkin maakuntaan, reuna-alueita tai suuria kaupunkiseutuja unohtamatta. Kyse on ihmisten palvelujen tasa-arvoisesta turvaamisesta nykyistä tehokkaammin. Uudistuksilla on saatava aikaan mittavat säästöt, ja siihen tarvitsemme kaikki tahot mukaan.

Yhteiskirjoitus Anne Kalmarin (kesk.) sekä Toimi Kankaanniemen (ps.) kanssa.