SANOMALEHTIEN ALV-KANNAT YHTENÄISTETTÄVÄ

Suomalainen sanomalehdistö on parhaillaan historiansa suurimman muutoksen edessä. Suomalaisten mediankäyttötottumusten muuttuessa yhä enemmän verkkopainotteisemmaksi monet perinteisetkin sanomalehdet ovat joutuneet alenevien levikkien kierteeseen. Lisäksi monet sanomalehdet ovat joutuneet vähentämään ilmestymiskertojaan.

Murros näkyy luonnollisesti media-alan taloudessa ja työllisyydessä. Esimerkiksi suurimpien kotimaisten mediatalojen lehtiliiketoiminnan tulos supistui kesäkuusta 2012 kesäkuuhun 2013 yhteensä 110 prosenttia. Vastaavasti työpaikkoja kustannus- ja painoalalla on menetetty viimeisen kahden vuoden aikana noin 1500.

Digitaalisen vallankumouksen edetessä tämän kehityksen voi olettaa jatkuvan myös tulevaisuudessa. Luvassa on siis lisää irtisanomisia ja jopa mediatalojen konkursseja. Lukijoiden ja suomalaisen demokratian kannalta kehitys on myös huolestuttava.

Miten käy suomalaisen median monipuolisuuden ja moniarvoisuuden, jos meillä jatkossa ilmestyy vain muutamia sanomalehtiä? Ja miten käy suomalaiselle media-osaamiselle, jos jatkossa Applen ja Googlen tapaiset toimijat vahvistavat entisestään asemaansa suomalaisillekin jaettavien verkkouutisten toimittamisessa?

Media-alan ahdinko on jo pitkään ollut myös meidän poliitikkojen tiedossa. Silti nykyinen tai edelliset hallitukset ovat olleet todella passiivisia suomalaisten mediatalojen aseman helpottamiseksi uusien haasteiden edessä.  Pikemminkin viime vuosina on tehty vero- ja muita ratkaisuja, joilla median tilannetta on entisestään heikennetty.

Kummallisinta on ollut kuitenkin valtiovallan penseys auttaa mediataloja digitaaliseen aikaan siirtymisessä.  Juhlapuheissa tieto- ja digitaloudesta kyllä puhutaan Suomen mahdollisuutena, mutta käytännön tasolla niissä etenemisessä ei anneta tukea.

Rajuimmillaan tämä näkyy vertailtaessa printti- ja digilehdistä perittävän arvonlisäveron tasoa. Tällä hetkellä digilehdet ovat 24 prosentin arvonlisäverokannassa. Paperilehtien ALV on 10%. Huomionarvoista on myös se, että tällä 24 prosentin arvonlisäverokannallaan Suomi on digilehtien ankarimpia verottajia koko Euroopassa.

Jos kotimaiselle medialle haluttaisiin antaa edes tasapuoliset mahdollisuudet pärjätä kovenevassa kilpailussa, tulisi lehtien ALV-kannat pikavauhtia yhdistää.

Valtiontaloudelle digitilausten ALV:n alentaminen 10 prosenttiin maksaisi noin 10 miljoonaa euroa mutta varmasti auttaisi säilyttämään ja myös luomaan uusia median-alan työpaikkoja. Sen pitäisi itsessään olla jo riittävä peruste asiassa etenemiseksi.