NORMINPURKULISTALLA ISOJA JA PIENIÄ ASKELIA SUJUVAMMAN ARJEN JA TYÖLLISYYDEN PUOLESTA

Hallitus päätti kehysriihessä monien muiden hyvien päätösten ohella jatkaa Suomen rohkeaa uudistamista osoittamalla yli 85 uutta norminpurkukohdetta. Ministeriöiden itsensä tekemien ehdotusten ohella norminpurkukohteita olivat kartoittamassa kunkin hallituspuolueen eduskuntaryhmän purkukoordinaattorit. Tässä ryhmässä allekirjoittaneen lisäksi työskentelivät Olavi Ala-Nissilä (kesk) ja Kaj Turunen (sin). Saavutettuun lopputulokseen voi olla tyytyväinen.

Yritysten toimintaympäristöä ja työllistämisen edellytyksiä parannetaan mm. poistamalla peruspääomavaatimus osakeyhtiöltä sekä selvittämällä yrittäjiä ärsyttävää lupakorttiviidakkoa. Hyviä askelia otetaan myös yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämisessä. Lisäksi pk-yritysten työllistämiskynnystä halutaan alentaa irtisanomissuojaa uudelleenarvioimalla. Suomen Yrittäjien mukaan tämä toimi voi luoda Suomeen jopa 10000 uutta työpaikkaa.

Myös suomalaisten arkeen tulee monia helpotuksia. Ympäristölupien palvelulupaus ja yhden luukun periaate ovat tulossa eduskunnan käsittelyyn syyskaudella. Lisäksi jatkossa esim. ajokortin voi saada kännykkään ja yleisötapahtumien lupakäytäntöihin on tulossa helpotuksia. Tämän ohella opiskelun kynnyksiä madalletaan. Ylioppilastutkintojen uusimiskertojen rajoitteet poistuvat ja jatkuva opiskelijavalinta tulee mahdolliseksi korkeakouluissa.

Merkittäviä uudistuksia laitetaan vireille myös hallinnon toimintatapojen uudistamisessa. Niistä keskeisin on päätös aloittaa hallituksen esitysten laatimisohjeiden päivitys. Tässä yhteydessä huomio pitää kiinnittää EU:sta tulevan sääntelyn kansalliseen soveltamiseen. Varmuuden vuoksi tehtävästä kansallisesta lisäsääntelystä on päästävä eroon.

Vanhan kiinalaisen sanonnan mukaisesti pitkäkin matka täytyy aloittaa askeleella. Sama pätee norminpurkuun. Matkaa Suomeen, jossa jokaisen meistä arki on helpompaa ja jossa yrittäjille taataan yrittämisen vapaus, tapahtuu usean pienemmän päätöksen kautta. Sen tämän hallituksen kausi on osoittanut. Ja tähän työhön olen myös minä profiloitunut.

Yksittäisinä päätöksinä kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen, erinäisten lupaprosessien keventäminen, alkoholilain uudistus, taksialan avaaminen kilpailulle tai lukiolaisten opiskelumahdollisuuksien parantaminen saattavat tuntua vähäpätöisiltä asioilta. Yhdessä ja kokonaisuutena ne ovat kuitenkin muuttaneet ratkaisevasti Suomen asenneilmastoa avoimempaan ja kasvumyönteisempään suuntaan.

Pidetään tästä kiinni, tuetaan sitä ja otetaan tähän kaikki mukaan. Suomi ja suomalaiset ovat sen ansainneet.