LISÄÄ ELINVOIMAA JYVÄSKYLÄÄN KAAVOITUKSELLA

Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen ovat sote-uudistuksen jälkeisten kuntien tärkeimpiä tehtäviä. Silti näistä asioista on puhuttu näissä kuntavaaleissa yllättävän vähän. Esimerkiksi Keskisuomalaisen suuressa vaalipaneelissa Kirjamessuilla asia ei tullut esiin puheenvuoroani lukuunottamatta oikeastaan ollenkaan. Fakta kuitenkin on, että asumisen ja rakentamisen hinta hidastavat myös Jyväskylänkin kasvua.

Rakentamisen kustannuksista suuri osa syntyy jo suunnitteluvaiheessa. Sujuvalla maanhankinnalla ja kaavoituksella sekä nopealla ja läpinäkyvällä luvituksella voitaisiin vauhdittaa asuntotuotantoa ja hillitä asumisen kustannusten nousua. Myös itse rakentamiseen liittyvässä säädöksissä me olemme muita vertailukelpoisia maita, kuten vaikkapa muita Pohjoismaita, jäykempiä. Porrashuoneiden, poistumisesteiden tai väestönsuojavelvoitteet ovat meillä muita kireämpiä.

Samalla tiukat säädökset syrjäyttävät varsinaisia asuntojen neliöitä ja tekevät asumisesta kalliimpaa. Kokoomus on tuoreessa asuntopoliittisessa raportissaan listannut 66 esitystä sujuvamman rakentamisen ja edullisemman asumisen edistämiseksi. Sen keskeisin uusi ehdotus on rullaavan kaavoituksen mahdollistaminen. Perusteet tälle löytyy suomalaisten muuttuneista elinympäristöstä ja –tavoista. Digitalisaation ja liikkumisen muutoksiin on kyettävä kunnissa reagoimaan nykyistä nopeammin.

Rakentamisen päätösprosesseja lyhentäisimme ottamalla käyttöön ns. yhden luukun periaatteen kaikissa rakennushankkeissa ja niihin liittyvissä luvissa. Hakijan tulisi jatkossa toimittaa eri asiakirjat viranomaiselle vain kerran. Lisäksi sähköisen asioinnin pitäisi olla vaihtoehto kaikissa kunnissa viimeistään vuonna 2020. Yhdistäisimme myös kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyviä toimintatapoja ja säännösten tulkintoja koko maassa. Tällä tavalla parannamme muun muassa suomalaisen puun käyttöä rakennushankkeissa.

Myös yleisellä rakentamisen normien sujuvoittamisella voitaisiin lisätä pienten ja edullisten asuntojen tuotantoa sijainniltaan hyville paikoille. Esitämme 20 neliön asuntojen minimikokomääräyksestä luopumista, mikä avaisi mahdollisuudet rakentaa moderneja moduulikotiratkaisuja asunnottomuuden, työvoiman liikkuvuuden sekä opiskelija-asuntopulan helpottamiseksi. Sallisimme myös pienten 15-25 neliön lisätalojen rakentamisen pientaloalueille pelkällä ilmoitusmenettelyllä. Tämän lisäksi esitetään myös kevennyksiä muun muassa autopaikkanormeihin tilanteissa, joissa toimiva joukkoliikenne ei edellytä oman auton käyttöä työn ja arjen askareiden hoitamiseen.

Suomi ja Jyväskylä tarvitsevat nyt ratkaisuja, joilla lisätään asuntotarjontaa ja joilla varmistetaan se, että asumisen lisäksi perheille jäisi enemmän rahaa muihinkin menoihin. Kokoomus tavoittelee tätä antamalla suomalaisille lisää vapauksia ja mahdollisuuksia.