KESKI-SUOMESSA MYRSKYÄÄ MYÖS VUONNA 2012

Uuteen vuoteen lähdetään meillä ja maailmalla haastavasta tilanteesta. Politiikassa suurin haaste liittyy talouteen ja sen akuuttiin kriisiin. Vuosikymmeniä jatkunut velkaantumisen tie on meillä ja varsinkin muualla nyt kuljettu loppuun. Lainat odottavat maksajaansa, ja kovia säästökuureja on odotettavissa myös täällä Suomessa.

Tulevien säästötalkoiden onnistumisen elinehto on se, että talouskasvu saadaan samalla käyntiin kolmen vuoden kaaoksen jälkeen. Liiallisella säästämisellä ei voida kasvua meillä tai muualla synnyttää. Suomessa tämän haasteen voittaminen edellyttää uutta panostamista osaamiseen ja infrastruktuureihin, eli käytännössä samoihin elementteihin, joilla 1990-luvun puolivälin nousu rakennettiin.

Erityisesti rapistuvaan runkotieverkkoon panostaminen olisi paitsi työllistävä myös pitkällä tähtäimellä taloutta vahvistava linjaus. Nämä asiat ovat toivottavasti listalla, kun hallitus maaliskuussa lyö lukkoon uudet talouden tervehdyttämiseen vaadittavat toimet.

Myös Keski-Suomella on paljon pelissä vuonna 2012. Puolustusministeriö on luvannut julkaista kauan valmistellun listan lakkautettavista varuskunnista. Ennakkotietojen mukaan Keuruun varuskunta on jälleen kerran mukana tällä listalla.

Uuden vuoden alussa meitä kaikkia – kansanedustajista kansalaisiin – tarvitaan mukaan puolustamaan varuskunnan ja käytännössä koko Keuruun tulevaisuutta. Vaikka päätös asiasta onkin viimekädessä hallituksen ja eduskunnan, lopullisen mielipiteen muokkauksessa meidän kaikkien toimilla voidaan vaikuttaa Keuruun seutukunnan kannalta kestävimmän ja järkevimmän kannan voittamiseksi.

Hiljaa pysymällä, asiasta riitaa kylvämällä tai politikoimalla tämän mittaluokan asialla ei tästä prosessista ole hyvää tiedossa meille kenellekään. Ei edes niille kiivaimmille puskista huutelijoille.

Toinen tärkeä maakunnallisen vaikuttamisen paikka on hallituksen liikennepoliittinen selonteko keväällä. Tähän selontekoon tulisi saada sisällytettyä kaikki maakunnalle ja sen elinkeinoelämälle keskeisimmät liikennehankkeet. Erityisesti valtatie 4:n perusparannus välillä Jyväskylä-Oulu olisi vihdoinkin saatava käynnistymään suunnitellusti. Tie on yksi tärkeimmistä päätieyhteyksistä Suomessa, pääyhteys Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä ja elintärkeä Keski-Suomen elinkeinoelämälle ja kilpailukyvylle.

Liikennepoliittisessa selonteossa tulisi varmistaa myös jo pitkään vireillä olleen Jyväskylä-Tampere -kaksoisraiteen toteutus. Nyt kun suora oikorata Helsinkiin on ainakin tilapäisesti kustannussyistä rajattu pois toteutettavien hankkeiden listalta, kaikki panokset raideliikenteen osalta tulisi laittaa tämän hankkeen edistämiseen. Toteutuessaan se integroisi Jyväskylän seudun ja koko Keski-Suomen tiiviimmin osaksi eteläisen Suomen nopeasti kasvavia seutukuntia ja toisi synergiaetuja meille kaikille.

Lisäksi valtion tulisi etsiä pysyviä ratkaisuja Jyväskylä-Helsinki -lentoyhteyden turvaamiseksi. Pidemmän päälle ei voi olla oikein, että toisille lentokentille lentämistä valtio tukee avokätisesti samalla kun toisissa maakuntakeskuksissa näiden elintärkeiden vuorojen ylläpitoa avustavat maakunnan kaupungit ja elinkeinoelämä. Sääntöjen tulisi olla samat kaikille myös lentoliikenteessä.

Vastaan tulee varmasti myös koko joukko muita asioita, joissa maakunnan päättäjien ja kaikkien keskisuomalaisten yhteistyökykyä koetellaan. Kuluneen vuoden pesti Keski-Suomen kansanedustajana ja maakunnan kansanedustajien puheenjohtajana vahvisti käsitystä siitä, että kykyä tästä maakunnasta ja sen ihmisistä löytyy.

Tästä arvosta osaamme toivottavasti pitää kiinni myös tulevana vuonna 2012. Pidetään siis huolta toisistamme, itsestämme ja tästä maakunnastamme myös tulevan vuoden myrskyissä.