JYVÄSKYLÄN LIIKENNEHANKKEILLE VETOAPUA

Seuraavat lähikuukaudet ja -vuodet tulevat olemaan poikkeuksellisen nopean kehityksen aikaa Keski-Suomelle ja Jyväskylälle. Erityisen nopeaa kehitys tulee olemaan osin jo murheenkryyniksi muodostuneiden liikenne- ja infrahankkeiden puolella. 2020-luvulle tullessa liikkuminen Jyväskylässä ja Jyväskylään tulee helpottumaan monilla eri ratkaisuilla.

Tärkeää vetoapua Jyväskylälle tarpeellisten liikennehankkeiden kaavailtua nopeampaa toteutumista tarjoaa Äänekoskelle vuoteen 2017 mennessä mahdollisesti valmistuva jättimäinen biotuotetehdas. Kyseessä on koko Suomen metsäteollisuuden historian suurimmasta yksittäisestä investoinnista Suomeen.

Investoinnin myötä Äänekosken tehtaan puukäyttö lisääntyy 4,1 milj. kuutiometrillä vuodessa. Tämä tarkoittaa nykyiseen verrattuna huomattavasti vilkkaampaa raskasta liikennettä Keski-Suomen ja Jyvässeudun teillä. Pelkästään nelostien osalta investoinnin arvioidaan nostavan raskasta liikennettä vähintään 25 prosentilla. On selvää, että lähivuosina koko nelostie Jyväskylästä Äänekoskelle ja edelleen pohjoiseen tulee saattaa uutta raskaampaa liikennettä kestävälle tasolle. Toteutuessaan se helpottaisi myös Jyväskylän liikenteen sujuvuutta.

Jätti-investointi lisää painetta myös raideliikenteen kehittämiseen. Keskimäärin joka viiden minuutin välein saapuvien rekkakuormien lisäksi tehtaan tuotannon ylläpitäminen vaatii noin 70 junanvaunullista puuta päivässä. Se ei ole mahdollista ilman nykyistä parempaa junaraiteistoa. Lisäksi Metsä Group ja Helsingin Satama julkistivat aiesopimuksen sellun viennin keskittämisestä Vuosaaren satamaan, Helsinkiin. Sellun ja muiden biotuotteiden matka Äänekoskelta Helsinkiin taittuisi raiteita pitkin.

Tämän toteutuminen edellyttää kahden kauan vireillä olleen ratahankkeen toteuttamista. Ensiksikin Äänekosken ja Jyväskylän välisen rataosuuden sähköistäminen täytyy saada toimimaan mahdollisimman pian. Tähän onkin suunnitelmat jo valmiina. Lisäksi Jyväskylän ja Tampereen välinen rataosuus tulee saada kaksiraiteiseksi kautta koko matkan 2020-luvun alkuun mennessä. Toteutuessaan tämä jälkimmäinen parannus palvelisi myös henkilöliikennettä ja lyhentäisi Jyväskylän ja Helsingin välisen matkustusajan reilusti alle kolmen tunnin.

Nykyinen hallitus ja mm. liikennevirasto ovat sitoutuneet näiden työtä ja toimeentuloa tuovien hankkeiden edistämiseen. Toivottavaa olisi, että myös ensi keväänä aloittava uusi hallitus ja päättäjät voisivat jatkaa tällä keskisuomalaisia hyödyttävällä linjalla ja varmistaa Äänekosken hankkeen toteutumisen.