JYVÄSKYLÄ VAHVOILLA HUIPPU-URHEILUYKSIKÖN SIJOITUSPAIKAKSI

Suomen huippu-urheilun uudistamisessa otetaan parhaillaan merkittäviä askeleita. Huippu-urheilun muutosryhmän väliraportti hyväksyttiin marraskuussa Suomen olympiakomiteassa. Hyväksymisen myötä urheilun muutosprosessin toinen vuosi käytetään urheiluakatemia-, huippuvaihe- ja osaamisohjelman toimeenpanemiseen. Samalla muutosryhmä etsii paikkoja raportissa kaavailluille huippu-urheiluyksiköille. Tässä Jyväskylällä on erinomaiset mahdollisuudet menestyä ja nousta huippu-urheilun pääkaupungiksi Helsingin rinnalle.

Muutostyöryhmä on nostanut Jyväskylän tueksi useita vahvuuksia. Merkittävimmät näistä ovat kansainvälisesti arvostettu, nyt laajentuva kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, maan ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta ja perinteisesti vahva urheiluseuratyö.

Upeista lähtökohdista huolimatta Jyväskylän voitto ei ole varma. Monet kaupungit ovat varmasti kisassa mukana. Siksi olisikin tärkeää, että Jyväskylässä tehtäisiin lähivuosien aikana sellaista liikuntapolitiikkaa, jolla lisättäisiin seudun houkuttelevuutta huippu-urheilun ja myös arkiliikunnan näkökulmasta. Apuna tässä ovat alussa mainitut muutosryhmän kolme kehittämisohjelmaa.

Muutosryhmän esittämän urheiluakatemiaverkoston kehittämiselle Jyväskylässä on erinomaiset edellytykset. Kaupungissa toimii tällä hetkellä jo vahva urheilulukio, ylä-asteilla urheiluluokkia ja myös muissa oppilaitoksissa on urheilun vaatimukset otettu erinomaisesti huomioon.
Lisäksi täältä löytyvät kohtuulliset tilat urheilun harrastamiselle myös aivan huipulla.

Toisaalta muutosryhmän raporteissa huippu-urheiluyksikön sijoituspaikalta ja urheiluakatemioilta odotetaan nykyistä kovempaa kunnianhimoa katkeamattoman urheilijan polun luomisessa. Paremman onnistumisen takaamiselle tässä keskiössä tulee olemaan urheilijoiden, oppilaitosten ja kuntapäättäjien saumaton yhteistyö. Tavoitteena on tilanne, jossa urheilu ja opiskelu on helposti yhdittävissä, valmennus aina urheilijan saatavilla ja liikuntapaikat kilpailukykyisiä.

Tästä syystä meidän tulee jatkossa panostaa vielä enemmän oppilaitosten urheilijaystävällisyyteen, riittäviin valmentajapalveluihin ja asianmukaisiin tiloihin. Esimerkiksi nykyisen urheilulukion toimintaa kehittäessä voisi olla hyvä sijoitus panostaa jo etukäteen riittävän laadukkaiden liikuntatilojen rakentamiseen.

Nykyisinä niukan talouden aikoina tulee aiheellisesti kysyä sitä, miksi velkaantuneen kaupungin tulisi entisestään panostaa huippu-urheilun vahvistamiseen. Vastaus on yksinkertainen: sitä kautta Jyväskylään saadaan juhlapuheissa kaivattuja innovatiivisia osaajia, tutkijoita ja työpaikkoja.

Pari vuotta sitten uudistetussa kaupungin strategiassa tärkeimmäksi tavoitteeksi on nostettu kaupungin kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen ja työpaikkakehityksen vahvistaminen. Mahdollisuus toimia Suomen huippu-urheiluyksikön kotipaikkana olisi varmasti tämän strategian mukaista. Samalla maakunnan heikkoa menestystä vaikkapa valtion myöntämissä liikuntapaikkarakentamisen avustuksissa saataisiin nousemaan nykyistä paremmalle tasolle.

Helsingin Guggenheim-museoon liittyvässä keskustelussa on usein korostettu kunkin paikan tarvetta tulla tunnetuksi jostakin asiasta. Jyväskylälle se voi olla huippu-urheilu. Olemmehan me jo nyt kansallisesti tunnettu urheilukaupunki.