HALLITUKSEN TÄRKEÄ VÄLIETAPPI TYÖLLISYYDESSÄ ON SAAVUTETTU

Joululahjat saapuivat tänä vuonna jo ennen aattoa. Valtiovarainministeri Orpo tiedotti Suomen lyhentävän tänä vuonna ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen velkaansa.

Hallitus on saanut Suomen velkaantumisvauhdin kuriin, minkä ansiosta valtiolla on mahdollista yksittäisinä vuosina jo mahdollista myös lyhentää velkaansa sopivien kertaerien osuessa kohdilleen.

Toinen iloinen uutinen oli paketoitu osaksi Tilastokeskuksen työllisyyslukujen julkistusta. Työllisyysasteen trendi on marraskuussa saavuttanut hallituksen asettaman 72 prosentin erittäin kunnianhimoisen tavoitteen, jonka toteutumiseen esimerkiksi oppositio ei millään uskonut.

Tavoite saavutettiin etuajassa jo ennen vaalikauden loppua. Työllisyys on kasvanut hallituskauden alusta 121 000 työllisellä, mikä ylittää jo reilulla kymmenellä tuhannella hengellä hallituksen tavoitteen. Työllisyyden positiivinen kehitys on vahvistanut julkista taloutta ja tuonut kymmenien tuhansien perheiden arkeen ja toimeentuloon helpotusta.

Hallitus on kiistattomasti saavuttamassa käytännössä kaikki talouspoliittiset tavoitteensa. Julkinen talous on kääntymässä vuosikymmenen vaihteessa ylijäämäiseksi, ja velkaantuminen on saatu vihdoin kuriin. Suhdanteet ovat olleet myönteiset, mutta asiantuntija-arvioiden mukaan noin puolet työllisyyden kasvusta olisi jäänyt toteutumatta ilman hallituksen aktiivisia toimia.

SUOMALAISEN TYÖN kilpailukykyä on parannettu, yrittäjyyttä ja yrityksiä haittaavia normeja purettu ja työnteon kannustavuutta on parannettu muun muassa keventämällä työn verotusta yhteensä 1,4 miljardilla pieni- ja keskituloisia painottaen.

Kokonaisveroaste on laskenut, eikä kenenkään palkansaajan verotus ole kiristynyt. Pienten lasten perheitä on helpotettu keventämällä varhaiskasvatusmaksuja. Keskituloisen kahden lapsen perheen maksut laskivat vuoden 2018 alusta yli 1 200 eurolla.

Hallitus on luonut työllisyyskasvulle suotuisat edellytykset, mutta viime kädessä kiitos kuuluu niille yrittäjille ja yrityksille, jotka ovat rohkaistuneet palkkaamaan lisää ihmisiä töihin.

ON SELVÄÄ, ETTÄ kokoomus haluaa jatkaa työtä sen eteen, että työn tekeminen ja teettäminen on yhä kannattavampaa.

Hyvinvointi syntyy vain ja ainoastaan työllä ja yrittämisellä. Siksi ensi vaalikaudella on edelleen kevennettävä työn verotusta, purettava yrittämistä haittaavaa sääntelyä, lisättävä reilua paikallista sopimista työpaikoilla, panostettava osaamisen päivittämiseen sekä uudistettava sosiaaliturvaa niin, että työnteko muuttuu nykyistä houkuttelevammaksi.

Valtiovarainministeri antoi positiivisten uutisten keskellä varoituksen hitaasti mutta varmasti hiipivästä kestävyysvajeesta. Hidastuva talouskasvu ei riitä kattamaan väestön ikääntymisestä seuraavia menotarpeita ensi vuosikymmenellä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto puolestaan arvioi, että merkittäviin menolisäyksiin ei ole varaa ensi vaalikaudella. Tämä tiedoksi myös vaalilupauksia sinne tänne heittelevälle oppositiolle.

Olemme nyt saavuttaneet tärkeän välietapin, mutta lisätoimia tarvitaan, jotta voimme saavuttaa ensi vaalikaudella 75 työllisyystavoitteen ja turvata hyvinvointimme.

Ratkaisu Suomen ongelmiin eivät ole miljardien velkarahalla toteutettavat menonlisäykset, joista lasku lankeaa maksettavaksi tuleville pieneneville sukupolville. Tarvitsemme rohkeita, mutta reiluja työntekoa lisääviä tulevaisuusuudistuksia.