ARKI SUJUVOITUU

Keväällä hallituksen ympärillä on käynyt monta kipakkaakin puhuria. Kiistelty on jopa hallituksen sisälläkin monesta eri asiasta, eikä välttämättä lommoiltakaan ole työn tohinassa säästytty.

Julkisuutta hallinneet kohut jättivät varjoon monia hallituksen onnistumisia. Yksi niistä on normien purkaminen. Hallituksen norminpurusta vastaava ministeriryhmä pääsi vastikään sopuun palvelulupauksen käyttöönotosta valtionhallinnon lupa- ja valitusprosesseissa. Käytännössä palvelulupaus merkitsee määräajan asettamista lupaprosessin kestolle. Vastaavasti kaikki käsittelylle asetetun määräajan ylittävät hakemukset katsottaisiin jatkossa automaattisesti hyväksytyksi.

Hyödyt toimivasta palvelulupauksesta heijastaisivat laajasti koko yhteiskuntaan. Muutos esimerkiksi rakennusalalla tai maataloudessa olisi merkittävä, jos jatkossa tietäisi lupaprosessien päättyvän automaattisesti tiettyyn päivämäärän mennessä. Byrokratian valmistumiseen käytetyn ajan voisi jatkossa käyttää päätehtävään eli rakentamiseen tai maanviljelyyn.

Samalla Suomi ottaisi rutkasti kiinni jo nyt sujuvampaa sääntelyä tarjoavia naapurimaita Ruotsia ja Viroa. Tämä puolestaan helpottaisi uusien investointien hankkimista Suomeen ja suomalaiseen työhön.

Vastaavasti hallinnon näkökulmasta palvelulupauksen toteuttaminen kirittäisi kehittämään lupa- ja valitusprosesseja kohti ns. yhden luukun periaatetta. Olennaista tässä on kehittää viranomaisten tietoverkkoja niin, että samaa tietoa kysyttäisiin jatkossa kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran, ja tämä tieto liikkuisi kitkattomasti viranomaisten välillä, esim. kansallisen palveluväylän kautta.

Nyt käynnissä on hallituksen asettama selvitys, jossa arvioidaan mahdollisuudet asettaa lupaprosesseihin lakisääteisiä käsittelyaikoja. Mielestäni niitä tarvitaan, jotta palvelulupaus voi lunastaa asetetut odotukset. Liian pitkään suomalainen sääntely on perustunut pilkuntarkkaan ja keskusjohtoiseen ohjaukseen. Palvelulupauksella tämän perinteen voi murtaa ja asettaa meidät suomalaiset kuskin paikalle meitä itseämme koskevassa sääntelyssä.