ALKOHOLILAKI UUDISTUU – ROHKEUTTA TARVITAAN

Ministeri Rehula (kesk.) esitteli äskettäin avauksia, jotka sisältyvät uuden alkoholilain luonnokseen. Rehulan esityksiä on helppo kannattaa, ja monet niistä ovat sellaisia, jotka ovat pitkään olleet Kokoomuksenkin listoilla. Esimerkiksi anniskelupätevyyksien yksinkertaistaminen ja pikkutarkkojen annoskoko- ja –määrärajoitusten poistuminen ovat kokonaisuudessa jo mukana. Myös usein mielivaltaisen tuntuisiin ratkaisuihin johtaneista ns. jatkoaikaluvista ollaan näillä näkymin luopumassa. Hyvä niin.

Olemme eduskuntaryhmän keskuudessa pohtineet ehdotuksia myös päivittäistavarakaupan, kotimaisen juomanvalmistuksen ja markkinoinnin näkökulmasta. Näiltä osin toivomme vielä lisää kunnianhimoa, jota toivottavasti uudistuksen jatkoneuvotteluissa löytyy. Kokoomuksen ja Perussuomalaisten eduskuntaryhmien ajatukset näissä asioissa ovat hyvin samansuuntaisia.

Suomessa vähittäiskauppaan kohdistuu kansainvälisesti tarkasteltuna raskas sääntelytaakka. Aukiolojen vapauttaminen oli askel oikeaan suuntaan, mutta myös valikoimiin liittyvissä rajoituksissa on keventämispaineita. Tämä on kaupan kilpailukyvyn ja työllistämismahdollisuuksien kannalta tärkeää.

Eduskuntaryhmältämme lähti ministeriryhmälle kokoelma muutostoiveita, ja lähetimme niitä käsittelevän tiedotteen tiistaina. Keskeisimmät ehdotuksemme ovat seuraavat:

– Vähittäiskaupassa myytävien juomien vahvuusrajaa on nostettava nykyisestä 4,7 prosentista merkittävästi, jotta esimerkiksi pienpanimotuotteiden jakelu helpottuisi ja kotimaan kauppa voisi paremmin kilpailla matkustajatuontia vastaan. Myös viineistä on voitava keskustella.

– Ravintoloille on annettava oikeus vähintään päivittäistavarakauppavahvuisten juomien ulosmyyntiin

– Kotimaisille valmistajille annettava oikeus kertoa omista tuotteistaan vapaasti nettisivuillaan ja harjoittaa verkkokauppaa vientimarkkinoilla

– Päivittäistavarakaupassa myytävien juomien valmistustaparajoitus on poistettava – Anniskeluluvista tehtävä toiminnanharjoittajakohtaisia siten, että anniskeluluvan saanut yritys voi pelkällä ilmoituksella perustaa tilapäisen anniskelupaikan esimerkiksi ulkoilmatapahtumaan

– Myyntiaikoja on laajennettava kaupoissa.

Mikäli näissä asioissa saadaan edistystä aikaiseksi, ollaan otettu jo pitkä harppaus kohti eurooppalaisempaa alkoholikulttuuria. Keskusteluissa on tullut useissa yhteyksissä vastaan kysymys pienpanimoiden ulosmyyntioikeudesta myös yli 4,7 –prosenttisten tuotteiden osalta. Tähän asiaan olemme ottaneet kantaa jo ennen eduskuntavaaleja ryhmämme normikannanotossa. Kokoomuksen eduskuntaryhmä kannattaa pienpanimoiden ulosmyyntioikeutta. Vähittäismyynnin prosenttirajan nostaminen on selkein tapa toteuttaa tämä muutos.

Jo voimassaoleva alkoholilaki antaa mahdollisuuden myydä valmistuspaikalta enintään 13-prosenttisia käymisteitse valmistettuja juomia. Se kuitenkin vaatii STM:n määräämien ehtojen täyttämisen ja Valviran erillisen luvan ja koskee käytännössä tilaviinejä ja sahteja. Pienillä muutoksilla voitaisiin mahdollistaa myös pienpanimoiden pääsy samalle viivalle ilman tarvetta erillisille poikkeuksille. Yksinkertaisempi on selkeämpi, selkeämpi on parempi.

Keskusteluissa on ollut esillä myös ravintolassa myytävän alkoholin arvonlisäveron alentaminen. Moni Kokoomuksen edustaja on kannattanut tätä, mutta ryhmämme yhteisissä linjauksissa ei tähän asiaan ole otettu kantaa, koska kyseessä ei ole norminpurku vaan veroperustemuutos. Linjauksemme ovat koskeneet sitä kokonaisuutta, joka nyt on käsiteltävänä, eli alkoholilakiin tehtäviä muutoksia.