YHTEISKUNTASOPIMUKSESSA VOITTAJA ON SUOMALAINEN TYÖ

Viime vuonna työnsä aloittaneen hallituksen tärkein talouspoliittinen tavoite on ollut kääntää Suomi uudelleen kasvu-uralle. Tärkein väline ja tavoite käänteen tekemiseksi on 110 000 uuden työpaikan luominen Suomeen tämän vaalikauden loppuun mennessä.

Siksi hallitus on koko alkukautensa ajan hakenut työmarkkinaosapuolten kanssa ratkaisuja, joilla suomalaisen työn ja Suomen työmarkkinoiden kilpailukykyä voitaisiin olennaisesti parantaa. Tämä 10 kuukautta kestänyt ja monia mutkia sisältänyt prosessi nytkähti askeleen eteenpäin, kun myös SAK hyväksyi alustavasti yhteiskuntasopimuksen.

Jos lopulliseen sopimukseen päästään, ottaa Suomi monia välttämättömiä askeleita oikeaan suuntaan. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan yhteiskuntasopimus vahvistaa työllisyyttä ensiarvioiden mukaan 35 000 hengellä ja julkista taloutta 600 miljoonalla eurolla. Vaikka molemmat arviot jäävät hallitusohjelmassa mainituista tavoitteista, on käänne merkittävä. Vahvempi työllisyys ja kestävämpi julkinen talous merkitsee sitä, että paine uusien leikkausten tekemiseen vähenee.

Tärkein tapahtuva muutos on silti henkistä laatua. On poikkeuksellista ja kunnioitettavaa, että nyt työssä olevat ovat valmiita tinkimään omista eduistaan työttömien hyväksi. Lisäksi kilpailukykysopimus on ensimmäinen kerta, kun myös työmarkkinajärjestöt myöntävät suomalaisen työmarkkinajärjestelmän tarvitsevan päivitystä. Sopimuksen myötä kauan kaivatun vientivetoisen palkkamallin kuin paikallisen sopimisen periaatteetkin ottavat aimo askeleen eteenpäin.

Nyt olisi tärkeää, että työmarkkinajärjestöt vielä jatkaisivat näissä kahdessa kysymyksessä sellaisen kokonaisuuden tavoittelua, joka mahdollistaa nykyistä paremmin suomalaisten työpaikkojen säilymisen talouden kriisitilanteissa. Toivottavasti liitot alkavat nyt neuvotella sen sisältöjä ripeästi työehtosopimuksiin ja pitävät ensisijaisena mielessään kysymyksen: Miten voidaan maksimoida yritysten mahdollisuudet tarjota lisää työtä suomalaisille? Tämän ns. Suomen mallin selkeyttäminen sekä paikallisen sopimisen edistäminen ovat keskeisessä asemassa, kun hallitus harkitsee hallitusohjelmaan sisältyviä veronalennuksia.

Yhteiskuntasopimuksen voittajia olisivat suomalaiset ja suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Se olisi kauan kaivattu pohja rakentaa uutta kasvua Suomelle ja suomalaisille.