TOURUJOESTA JYVÄSKYLÄN KÄYNTIKORTTI

Päätös Kankaan alueen viimeistelystä ja Tourujoen tulevaisuudesta on tulossa jyväskyläläisten päätettäväksi lähiakoina. Valittavana on neljä vaihtoehtoa: nykytilan jatkaminen, kalatie, purouoma sekä aito kaupunkijoki.

Kahden ensimmäisen vaihtoehdon kannattajat ovat perustelleet näkemyksiään kaupungin nykyisellä tiukalla taloustilanteella. Kun lähes kaikesta kaupungissa on jouduttu säästämään, perusteita poikkeuksien tekemiseen ei heidän mielestään ole.

Enemmistö Tourujoen kyselyihin osallistuneista ovat toista mieltä. Kaksi viimeistä vaihtoehtoa, purouoma ja kaupunkijoki, koetaan olevan pidemmän päälle sekä kestävimmät että myös taloudellisimmat vaihtoehdot Jyväskylälle.

Perusteluina heillä on vastaavanlaisista hankkeista saadut kokemukset. Esimerkiksi tanskalaisessa Silkeborgin kaupungissa päättäjien panostus Kankaantyyppisen alueen ja joen kunnostamiseksi kannatti. Riskinoton seurauksena Silkeborgin kaupunki sai itselleen uuden käyntikortin, joka on jo tähän mennessä kerännyt useita suunnittelupalkintoja. Uudella alueella asuminen, työpaikat, ravintola- ja majoituspalvelut sekä virkistysmahdollisuudet kukoistavat tasapainoisena kokonaisuutena.

Oma valintani kallistuu myös kaupunkijoen puolelle. Se on mielestäni tulevaisuuden kannalta järkevin vaihtoehto. Ratkaisun myötä mahdollisuudet Kankaan alueen virkistys- ja elinkeinokäyttöön monipuolistuisivat. Ratkaisua puoltavat myös taloudelliset syyt. Peruste tähän löytyy tulevasta EU:n sääntelystä, jonka mukaan Kankaan tyyppiset alueet tulisi toiminnan lopetettua saattaa kestävään ekologiseen tilaan.

Nykytilanteessa pitäytyminen merkitsisi siis jyväskyläläisille veronmaksajille miljoonaluokan laskua tulevina vuosikymmeninä. Todennäköisesti tämä lasku ylittäisi selvästi ne kustannukset, jotka aidon kaupunkijoen mahdollistaminen vaatisi seuraavien vuosien aikana. Ainakaan siihen ei riittäisi nykyisen Tourujoen vesivoimalaitoksen tuottama vuotuinen tulo Jyväskylän kaupungille.

Nyt on aika Tourujoen tulevaisuudesta käytävälle keskustelulle ja toivottavasti myös moni meistä haluaa osallistua siihen. Aktiivisen keskustelun päätteeksi on päätösten aika. Itse toivon, että tämän tiukan pohdinnan jälkeen Jyväskylälle saadaan uusi ja nykyaikainen käyntikortti, josta sekä jyväskyläläiset että täällä vierailevat saavat nauttia.