TASA-ARVOA SOTAVETERAANEILLE

Itsenäisyyspäivän lähestyessä sotiemme veteraanit ja heidän asemansa puhuttavat joka vuosi. Kulunut syksy ei ole tehnyt tästä poikkeusta. Syynä tällä kertaa ovat olleet talous, raha ja ehdotetut budjettilinjaukset.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa kaikista heikoimmassa asemassa olevien rintamaveteraanien kuntoutusrahaa ehdotettiin alennettavaksi. Perusteluina vähennykselle esitettiin tukea tarvitsevien veteraanien määrän pienentymistä. Vasta muutamien lehtien näyttävän kirjoittelun, veteraanien tekemän poikkeuksellisen eduskuntamarssin sekä kansanedustajilta tulleen kovan paineen jälkeen tämä leikkaus saatiin korjattua.

Vaikka tästä pahimman vaihtoehdon torjunnasta voidaan olla tyytyväisiä, pitää rehellisesti tunnustaa se, ettei tällä uudellakaan rahalla voida taata kaikille veteraaneille tarvittavia kuntoutuspalveluita. Tähän tarvittaisiin lisää rahaa ja uutta ajattelua, jossa otettaisiin paremmin huomioon vielä elossa olevien veteraanien tarpeet.

Keskeisin kaikkien veteraanien asemaa parantava muutos olisi se, että tähän asti vain sotainvalideille laissa ja budjetissa taatut palvelut ja korvaukset saataisiin ulotettua koskemaan myös muita sodassa palvelleita ihmisiä.

Perustelut tälle ovat selkeät. Sotaveteraaniemme keski-ikä on tällä hetkellä hiukan alle 90 vuotta. Veteraanien keski-iän noustessa aiemmin selvä ero sota-invalidien ja muiden sotiemme veteraanien hoidon tarpeessa on hämärtynyt, ellei jopa osin poistunutkin.

Silti nykyisessä budjetissa jaottelu on vielä voimissaan. Sota-invalideille, joita elossa on tällä hetkellä vajaa 8000, osoitettu tuki on 220 miljoonaa kun taas tavallisille sotaveteraaneille (n. 40 000 kansalaista) annettu tuki on 30 miljoonaa vuoden 2012 budjetissa.

Aikaa asioiden kuntoon saattamiseksi ja veteraanien kauan kaipaaman tasa-arvoisen aseman takaamiseksi ei ole kovin montaa vuotta jäljellä. Vuosittain viimeisen taistelunsa päättää n 8000 veteraania. Viimeistään itsenäisen Suomen täyttäessä 100 vuotta vuonna 2017 on jo ehdottomasti liian myöhäistä. Tähän epäkohtaan on puututtava viimeistään ensi vuonna, jotta kaikki sotiemme veteraanit saavat kunniakkaan elämän loppuun saakka.