SUOMESTA PARAS MAA

Kansainvälisten tutkimusten mukaan Suomi on maailman toiseksi tasa-arvoisin maa. Olemme Euroopan ainoa maa, jossa naisilla on maan hallituksessa enemmistö. Olemme kärkisijalla koulutuksellisessa tasa-arvossa maailman parhaan peruskoulun ja maksuttoman korkeakoulutuksen ansiosta.

Silti parannettavaa löytyy. Koulutuksen eriytyminen ja jakautuminen miesten ja naisten aloihin on voimakasta. Myös yrityselämän johtotehtävissä naiset ovat yhä vähemmistössä.

Merkittäviä esteitä työelämän tasa-arvon toteutumisessa ovat epätasaisesti jakaantuvat vanhemmuuden kustannukset ja vanhempainvapaat, joiden vuoksi monilla nuorilla naisilla on vaikeuksia löytää pysyvää työsuhdetta erityisesti työuran alussa.

Naiset käyttävät yhä valtaosan vanhempainvapaista, mutta aidosta perheiden valinnasta ei aina ole kysymys, kun hoivavastuuta jaetaan. Naisten heikompi työmarkkina-asema, pätkätyöt ja työpaikan puute sekä usein miehiä pienemmät palkat kannustavat juuri naisia jäämään kotiin. Pitkät poissaolot työelämästä heikentävät naisten työmarkkina-asemaa, ura- ja palkkakehitystä sekä eläkekertymää.

Kokoomus asettaa työn kaikessa etusijalle. Työnteon esteitä purkamalla ja työtä lisäämällä Suomi menestyy. Naisten työllisyydellä on tässä erityisasemansa. Siksi strategisessa hallitusohjelmassamme ajamme vanhemmuuden kustannusten jakamista sekä perhevapaajärjestelmän uudistamista tukemaan tasa-arvoista vanhemmuutta sekä pienten lasten äitien työssäkäyntiä.

Kokoomusnaiset ovat aloittaneet kampanjan, jonka tavoitteena on, että 100-vuotias Suomi on maailman #parasmaa2017 naisille. Puheiden sijasta on aika tehdä päätöksiä, jotka parantavat työn ja perheen yhteensovittamista sekä lisäävät työllisyyttä ja tasa-arvoa.