SUOMELLE USKOTTAVA PUOLUSTUSKYKY

Kuluvana vuonna Suomen ja lähialueidemme ja koko Euroopan turvallisuusympäristössä on tapahtunut nopeita muutoksia. Tapahtumat Ukrainassa tai esimerkiksi Isisin nousu Lähi-idässä ovat osoituksia siitä, kuinka monipuolisiin turvallisuushaasteisiin myös meillä Suomessa on syytä varautua. Samaan aikaan, kun tarve varautua sodankäynnin uusiin muotoihin netissä ja kyberavaruudessa kasvavat, perinteisetkin uhkakuvat on huomioitava.

Suomen puolustuksellinen perusratkaisu nojaa yleiseen asevelvollisuuteen, koko maan puolustamiseen ja sotilaalliseen liittoutumattomuuteen. Pyrkimyksenä on uskottava puolustuskyky, joka nostaa Suomen alueellisen koskemattomuuden loukkaamisen kynnyksen riittävän korkeaksi.

Turvallisuushaasteiden monipuolistuessa puolustuskyvyn turvaaminen puolustuksellisen perusratkaisumme puitteissa edellyttää nykyistä suurempia resursseja. Samaan johtopäätökseen tuli kokoomuksen Ilkka Kanervan vetämä parlamentaarinen selvitysryhmä raportissaan.

Raportin mukaan puolustusvoimien materiaalisten suorituskykypuutteiden korjaamiseksi tarvitaan ensi vaalikaudelle vähintään vuoden 2012 selonteossa puolustushallinnon esittämä lisärahoitus. Raportti on merkittävä, sillä sen johtopäätösten takana on valtaosa eduskuntapuolueista. Vain vasemmistoliitto jätti aiheesta eriävän mielipiteensä ja vihreät oman täydentävän lausuntonsa.

Juuri puolustusmenoihin on tällä vaalikaudella kohdistunut ankarampi säästökuuri kuin millekään muulle hallinnonalalle. Välttämättömän puolustusvoimauudistuksen ja siihen sisältyvien määrärahakohdennusten ohella puolustusvoimien rahoituskehyksestä vuosille 2012–15 on leikattu noin 10 prosenttia. Taloudellinen tilanne tulee säilymään ensi vaalikaudellakin vaikeana, mutta puolustusvoimat on oman osansa säästötalkoissa jo tehnyt.

Päätös ei kuitenkaan tarkoita avointa piikkiä puolustusmenoille vaan sitä, että esimerkiksi puolustusmateriaalien hankinnoissa päästäisiin uskottavan puolustuksen ylläpitämisen vaatimalle tasolle. Lisäksi lisärahapäätöstä voidaan perustella puolustussektorin tulevien vuosien haasteilla.

Materiaalin vanhentumisen takia sekä maavoimiin että ilmavoimiin joudutaan tekemään isoja investointeja. Näiden miljardiluokan hankintojen uskottavuus kuitenkin karisisi, jos emme siihen asti pysty pitämään ylläpitämään myös materiaalisesti omaa uskottavaa puolustuskykyämme.