SUOMALAISILLE LISÄÄ TYÖTÄ PAIKALLISELLA SOPIMISELLA

Suomalaisten tulevaisuuden kannalta elämme juuri nyt tärkeitä päiviä. Työmarkkinaosapuolten neuvottelut jo neljä kertaa kaatuneesta yhteiskuntasopimuksesta ovat herkimmässä vaiheessa. Pöydällä ovat myös keinot suomalaisen työn ja osaamisen kilpailukyvyn kohentamiseksi sekä paikallisen sopimisen edistämiseksi.

Neuvottelujen lopputuloksesta riippuu se, missä sävyssä kuluvan vuosikymmenen taloutta ja politiikkaa tässä maassa tehdään. Suomalaisten kannalta paras vaihtoehto olisi kokonaisuus, jossa suomalaisten työmarkkinoiden kykyä vastata nykypäivän talouden haasteisiin parannetaan merkittävästi.

Tavoitteena tulee olla sellainen työmarkkinamalli, joka mahdollistaa suomalaisten työpaikkojen säilymisen nykyistä paremmin myös globaalissa taloudessa toistuvien kriisien aikana. Käytännössä tämä edellyttää toimivan paikallisen sopimisen mallin luomista Suomelle.

Tärkein tavoite tässä kokonaisuudessa pitää olla se, että jatkossa paikalliseen sopimiseen pätevät yhdet säännöt työpaikasta riippumatta. Toisin sanoen järjestäytymättömien työnantajien pitää jatkossa saada soveltaa samoja paikallisen sopimisen mahdollisuuksia kuin järjestäytyneet työnantajat. Tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista niillä aloilla, joilla on yleissitovat työehtosopimukset.

Nykyisen hallituksen kunnianhimoisen työllisyystavoitteen, eli 110 000 uuden työpaikan saavuttaminen, on voimakkaasti riippuvainen nyt sorvattavan kokonaisuuden kunnianhimosta. Neuvottelijat päättävät nyt siitä, annetaanko Suomelle mahdollisuus uuteen nousuun vai valitaanko säilyttävä linja.

Omasta mielestäni ainoa kestävä ratkaisu on työllisyyden kääntäminen nousuun. Tätä ajoimme ennen vaaleja, tätä ajoimme hallitusneuvotteluissa ja tätä ajamme myös hallituksessa. Suomen pelastaa vain suomalainen työ, ja sitä saadaan lisää paikallisen sopimisen kautta.