SOTE-UUDISTUS TARVITAAN NYT

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta on käyty vilkasta keskustelua viime päivinä. Liikkeellä on vetoomuksia, joissa toivotaan uudistuksen pysäyttämistä. Itse en näe tässä järkeä. Sote-uudistus on vihdoin vietävä maaliin.

Sote-uudistusta tarvitaan, jotta suomalaisten yhdenvertainen pääsy palveluihin voidaan turvata. Nykyinen järjestelmä ei sitä tee. Kuntien väliset erot palveluiden saatavuudessa ja laadussa ovat isot. Tulevaisuudessa 18 maakunnalla on vastuu siitä, että palvelut toteutuvat laadukkaasti ja kaikille tasapuolisesti.

Perustelu puolestaan sille, miksi uudistusta pitää kiirehtiä, löytyy väestökehityksestä. Suomi ikääntyy kovaa vauhtia, minkä seurauksena sote-palvelujen kysyntä kasvaa radikaalisti. Tätä vajetta kattamaan tarvitaan vahvempia hartioita ja valinnanvapauden mukanaan tuomia lisäresursseja. Siksi uudistus tarvitaan nyt.

Toisaalta edellä todettu ei tarkoita sitä, että pitäisin nyt käsittelyssä olevaa sote-järjestelmää täydellisenä. Sitä se ei varmastikaan ole, sillä kyse on usean kompromissin summasta. Itse olen kantanut huolta muun muassa siitä, että saadaanko soten tarvitsemat uudet tietojärjestelmät valmiiksi ajoissa? Toinen huoleni on, että riittääkö uusissa maakunnissa riittävästi hankintaosaamista suhteessa uusiin tehtäviin? Nämä eivät kuitenkaan ole valideja perusteita uudistuksen kaatamiselle. Järjestelmän heikkoudet pitää hoitaa matkan aikana kuntoon, jos uudistuksessa sellaisia ilmenee.

Sama pätee toki myös nyt aloittavan soten isoihin rakenteisiin. Jos esimerkiksi uuden sote-järjestelmän soveltamisessa käy ilmi se, että kaikki maakunnat eivät pysty saavuttamaan uudistukselle asetettuja tavoitteita, tulee vastuullisten päättäjien vähentää maakuntien määrää. Nykyinen maan tapa, jossa tehottomuutta on paikattu veronkorotuksin, ei ole enää vaihtoehto. Siitä valtiolta tuleva maakuntien rahoitus pitää huolen.

Mielipidetutkimuksesta toiseen suomalaiset arvostavat sosiaali- ja terveyspalvelut tärkeimmiksi yhteiskunnan tarjoamaksi palveluksi. Tämä arvostus saattaa murtua, jos nykyistä eriarvoistavaa sote-mallia ei saada uudistettua. Työtä uudistuksen eteen on nyt tehty yli vuosikymmen. Sote-uudistus tarvitaan nyt.