SIVISTYSLAUTAKUNNAN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS JYVÄSKYLÄN TULEVAN LUKIOVERKON POHJAKSI

Jyväskylän uusi lukioverkko tullaan rakentamaan 7.2.2012 tehdyn sivistyslautakunnan yksimielisen päätöksen mukaisesti. Jyväskylän kaupungin päättäjien signaali lukioiden kehittämisestä on selkeä. Sen mukaan opetusta ja oppilaiden hyvinvointia voidaan tulevaisuudessakin edistää yli suunnitellun menevällä velkarahalla.

Tehty päätös merkitsee käytännössä myös sitä, että aiemmat lukioverkkouudistukselle asetetut talousraamit ja sen perusteella tehdyt vaihtoehtomallit, eivät tulevassa lukioratkaisussa päde.

Lukiouudistusprosessissa tarvitaan nyt nopealla tahdilla neuvotteluiden aloittaminen kaupungin ja koulutuskuntayhtymän välillä. Näiden tahojen tulee esittää nyt mallit siitä, miten kaikille sopivan erittäin kalliin lukioverkon rahoitus tullaan toteuttamaan kaupungin ja koulutuskuntayhtymän välillä.

Aikaa ei ole yhtään hukattavaksi, jotta lukioille ja niiden oppilaille ja opettajille voitaisiin taata työskentelyrauha ja uudet asianmukaiset tilat. Nyt koettua repivää ja useita ikäviä piirteitä (mm. henkilöihin kohdistuneita uhkauksia) sisältänyttä julkisuusrumbaa ei ole enää syytä päästää toistumaan.

Tulevassa lukioverkossa turvataan myös sivistyslautakunnan mukaan Jyväskylän Lyseon lukion toiminta vähintään 600 opiskelijan yksikkönä nykyisessä peruskorjatussa Lyseotalossa ja sen yhteyteen rakennettavassa uudisrakennuksessa.

Myöskään julkisuudessa voimallisesti vastustettuja suurlukiota ei uudistettuun lukioverkkoon ole ilmeisesti tulossa. Lautakunnan mukaan selkeitä perusteita lukioiden koon kasvattamiselle ei ole viimeisten vuosien aikana ilmaantunut. Tämä tarkoittanee lukioiden koon pitämistä 600-700 oppilaan maksimimäärässä.

Tehty linjaus vahvistaa käytännössä sen, että me päätöksentekijät ovat halunneet kunnioittaa sivistyslautakunnan, opiskelijoiden ja kansalaisten esittämiä aiheellisia huolia lukioverkkoratkaisun ympärillä. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman uudistusprosessiin kuulunutta opiskelijoiden ja kansalaisten laajaa kuulemista ja koko prosessin laajaa avoimuutta. Tässä mielessä julkisuudessa olleet käsitykset lukiouudistuksen salaisesta valmistelusta ovatkin olleet mielestäni täydellisen kaukana todellisuudesta.