POLIITTISTA RUUTIA

Nykypäivän politiikan rasittavimpia piirteitä ovat käytettävien näkökulmien kapeus ja lyhytkestoisuus. Merkittäviä päätöksiä tehdään, ilman että niiden kokonaisvaikutuksia sen paremmin selvitetään. Kestävien linjausten sijasta asiassa kuin asiassa haetaan nopeita pikavoittoja.

Myös virkamiesten näkemykset ovat ratkaisevia monimutkaisien kokonaisuuksien hallitsemisessa. Sen tähden usein vaikeaksi koettuihin tapauksiin taitavimmat poliitikot eivät halua omaa ”ruutiaan” tuhlata. Helpompia ja enemmän julkisuuttakin tarjoavia tapoja nostaa kannatustaan on aina olemassa.

Tämä ajattelumalli on ollut voimakkaasti läsnä Vihtavuoren ruutitehtaan tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Suomen ainoan ruutitehtaan jatkon turvaaminen on osoittautunut vaikeaksi, kun muun muassa virkamiesten näkemykset operaation mielekkyydestä ovat olleet jo valmiiksi pessimistisiä.

Julkisuudessa on esimerkiksi väitetty, että kotimaisen ruudintuotannon säilyttäminen ei ole mielekästä, koska tällä hetkellä tarvittavia raaka-aineita tuodaan pääosin ulkomailta. Vastaavasti heidän esimiehillään, ministereillä, ei ole valitettavasti ollut tarpeeksi aikaa, mahdollisuutta tai intressiä lähteä kyseenalaistamaan tätä näkemystä.

Vallitsevan virkamiesvetoisuuden seurauksena Vihtavuori onkin jo menettänyt yhden varteenotettavan pelastamissuunnitelman. Tehtaan ostajaksi jo lupautunut yrittäjä joutui vetämään tarjouksensa pois, kun valtiovallalta ei löytynyt riittävää halua tulla vastaan asetetuissa vaatimuksissa.

Sitoutuminen yrityksen pelastamiseen tarvittaviin toimiin laskettiin siis valtiolle kalliimmaksi kuin noin välillisesti 300 työpaikan menetys tai useita kymmeniä miljoonia valtion rahaa nielevän tehdasalueen maaperän puhdistus. Yksinkertaiseksi selitykseksi tuolloin tarjottiin sitä, ettei valtio voi olla mukana tappiollisessa liiketoiminnassa.

Sittemmin näkökulma on ilmeisesti muuttunut. STX:n Turun telakan tapauksessa hallitus osoitti venymiskykyä tärkeiden teollisuuden työpaikkojen säilyttämiseksi. Samanlaista innovatiivista tahtotilaa kaivattaisiin nyt myös Vihtavuoren puolesta. Tätä mallia aion esittää nyt käytävissä jatkoneuvotteluissa.

Poliittisen ruudin käyttämisessä ei pidä nyt kitsastella. Kotimaisen ruutituotannon ja Vihtavuoren työpaikkojen säilyttäminen on oltava meidän kaikkien yhteinen etu.