POLIISIEN RIITTÄVÄ MÄÄRÄ TAKAA TURVALLISUUDEN

Viime aikoina on keskusteltu poliisin voimavarojen riittävyydestä. Monin paikoin poliisi on joutunut asettamaan tehtäviään etusijajärjestykseen turvatakseen taloudellisten resurssien riittävyyden. Myös rikosten tutkinta-aikojen pidentyminen on ollut jo pidempään jatkunut ilmiö. Tätä ilmiötä on valitettavasti nähty myös Keski-Suomessa.

Suomessa on maailman parhaimmistoon kuuluva poliisi. Asiansa osaava ja ammattitaitoinen poliisi ei kuitenkaan auta, mikäli tämä on ylityöllistetty. Tavallinen suomalainen tarvitsee harvemmin poliisin apua, mutta kun niin käy on tärkeää, että saamme asiamme selvitetyksi. Valitettavasti kaikkia rikoksia ei ole ikinä mahdollista selvittää. Järjestelmän on kuitenkin turvattava riittävän monen oikeudensaanti.

Onneksi nyt vuodelle 2019 poliisille on osoitettu lisärahoitusta 26 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. Määräraha pitää tasokorotuksen lisäksi sisällään sekä lähiöpoliisitoiminnan että haasteellisten ja harvaan asuttujen alueiden poliisitoiminnan jatkumisen. Poliisin toiminta koko Suomen laajuisesti halutaan siis turvata.

Poliisin toiminnan näkökulmasta rahoituksen pitkäjänteinen suunnittelu on erityisen tärkeää. Määrärahoista taisteleminen vuodesta toiseen ei ole järkevää kenenkään kannalta. Pitkällä tähtäimellä eduskunnan hallintovaliokunnan edellyttämän 7 850 henkilötyövuoden vakiinnuttaminen on oltava tavoitteena.

Vuonna 2018 Suomessa oli 136 kuntaa, joissa poliisin saapuminen hälytyspaikalle kesti yli puoli tuntia. Muun muassa pohjoisesta Keski-Suomesta löytyi tällaisia kuntia. Poliisin toimintakyky on suoraan verrannollinen poliisien määrään. Jatkossa poliisin on voitava keskittyä ydintehtäviinsä, kuten hälytystoimintaan sekä rikosten esitutkintaan. Muiden tehtävien kuten päihtyneiden kuljetusten ja vartioinnin siirtämistä pois poliisilta on vakavasti harkittava.

Poliisikoulutus on Suomessa korkeatasoista. Vuosittain koulutuksen aloittaa noin 400 opiskelijaa. Hakijoiden soveltuvuudesta ei saa tulevaisuudessakaan tinkiä. Yhteiskunnan muuttuessa hakukriteerejä tulee toki tarvittaessa päivittää. Poliisikoulutukseen on tärkeää saada hakijoita eri kieli- ja kulttuuritaustalla.

Suomen poliisi ja maamme sisäinen turvallisuus ovat monella mittarilla maailman kärkiluokkaa. Kaduilla on turvallista liikkua ja poliisin toiminta on ammattitaitoista ja luotettavaa. Meidän päättäjien tehtävänä on huolehtia, että näin on myös tulevaisuudessa. Riittävä määrä poliiseja on turvallisuuden kannalta välttämätöntä.