PIKAVIPPIEN KORKOKATTO ON TÄRKEÄ ASKEL ETEENPÄIN YLIVELKAANTUMISEN TORJUNNASSA

Eduskunta sai tänään käsiteltäväkseen hallituksen esityksen pikavippien korkokatosta. Muutos nykytilaan on suuri. Jatkossa kuluttajaluotoista, joihin myös pikavipit ja ns. limiittilainat kuuluvat, perittävän koron enimmäismäärä olisi 30 prosenttia. Sääntely ei tule koskemaan vakuudellisia asuntoluottoja tai yksityishenkilöiden välisiä velkoja.

Tämän ohella jatkossa myös muiden luotosta perittävien kustannusten enimmäishinta olisi säädelty. Keskeiset kriteerit olisivat seuraavat: Muiden luottokustannusten määrä ei saa ylittää päivää kohden laskettuna 0,01 prosenttia luottosopimuksen mukaisesta luoton määrästä tai ylärajasta. Muiden luottokustannusten määrä vuodessa saisi olla kuitenkin enintään 150 euroa. Pienimpien luottojen osalta kuitenkin säädettäisiin, että muut luoton kulut saavat olla 5 euroa, mikäli luottoaika on vähintään 30 päivää

Käydyssä lähetekeskustelussa hallituksen esitys sai tukea kaikista eduskuntaryhmistä, sillä huoli pikavippilainoihin liittyvistä ongelmista on yhteinen. Vuonna 2013 toteutetusta lainmuutoksesta huolimatta, jolla asetettiin korkokatto lähes kaikille alle 2 000 euron suuruisille kuluttajaluotoille, pikavippien merkitys suomalaisten vuosi vuodelta pahentuvassa ylivelkaantumisongelmassa on edelleen merkittävä, ellei jopa ratkaiseva. Parin kympin tai satasen pikavippejä hurjalla korolla korvaamaan on pikavippifirmoissa luotu yli 2000 euron limiittiluotot, joiden korot huitelevat yhtä lailla kymmenissä, ellei jopa sadoissa prosenteissa.

Tähän tilanteeseen tällä korkokatolla haetaan kestävämpää ratkaisua. Iso kiitos asian edistämisestä kuuluu oikeusministeri Antti Häkkäselle.

On kuitenkin myös niin, että ylivelkaantumisen estämisessä tarvitaan korkosääntelyn ohella myös monia muita välineitä. Tarvitaan keinoja, joilla ennaltaehkäistään ylivelkaantumista. Käytännössä kyse on tällöin lasten ja nuorten taloudenhallinnan osaamisen parantaminen.

Toisaalta tarvitaan ylivelkaantuneille lisää tukea selvitä vaikeasta tilanteestaan, eli tietoa siitä, mistä omaan tilanteeseen saa apua ja aivan konkreettista tukea vaikkapa Takuu-Säätiön kaltaisen toiminnan muodossa.

Lisäksi tarvitaan lisää ajankohtaista tietoa siitä, mikä meidän suomalaisten velkaantumistilanne on. Tässä mielessä paljon odotuksia on laitettava positiivisen luottorekisterin jatkovalmistelulle.