ONKO VIRTUAALIMAAILMA NUORILLE UHKA VAI MAHDOLLISUUS?

Tunnetusti tulevaisuus on lapsissamme. Lapset kasvavat ja oppivat oman aikakautensa maailmassa. Heitä eivät hidasta meidän vanhempien menneisyyden painolastit tai elämän mukanaan tuomat ennakkoluulot.

Nykyisten lasten tulevaisuutta määrittää eniten kaiken digitalisoituminen. Pärjääminen edellyttää kykyä hallita ja ymmärtää uutta internet-teknologiaa sekä hyödyntää siinä avautuvia yhteiskunnallisia mahdollisuuksia. Oletettavaa on, että näissä taidoissa mestareiksi hioutuneet “diginatiivit” lapsemme vievätkin yhteiskuntaamme monessa suhteessa eteenpäin.

Toisaalta suomalaistenkin lasten yhä laajempi “virtuaalisoituminen” ei ole pelkästään hyvä ja ongelmaton asia. Netti ja siellä tarjolla oleva visuaalinen ärsytys addiktoivat joitakin lapsia ja nuoria.

Pahimmillaan netistä tulee nuorille reaalimaailman korvike. Kiinnostus ja valmiudet tavallisten ihmissuhteiden solmimiseen ja harrastuksiin lopahtavat tai kykyjä niiden hankkimiseen ei ehditä oppia.

Nettiriippuvuus näkyy jo lasten ja nuorten heikentyneenä fyysisenä kuntona.

Joissakin viimeaikaisissa tutkimuksissa on myös havaittu, että paljon virtuaalisessa maailmassa viettävillä nuorilla on lähestulkoon samanlaiset aivot kuin uhkapelaajilla. Vaaravyöhykkeessä ovat erityisesti ne, joilla on jo ennestään ollut vaikeuksia itsetunnon kanssa.

Miten uusi verkko- ja viestintäteknologia vaikuttaa lasten oppimiskykyyn ja -tapaan? Kun abstraktia ajattelukykyä vaativat kirjat tai omatoimisesti laadittavat kirjoitukset korvautuvat liikkuvalla kuvalla ja itse tehdyillä nettivideoilla, oppimisesta voi tulla pinnallista.

Toisaalta netissä roikkuvat lapset ja nuoret ovat tottuneet hankkimaan tarvitsemansa tiedon nopeasti, mitä nykyisessä elämänmenossa vaaditaan. Tämä voi kuitenkin vaikeuttaa keskittymistä perinteisillä oppitunneilla ja järjestyshäiriöt kouluissa saattavat lisääntyä.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan jäseninä saamme paljon tietoa sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista että uhkista. Diginatiivien lasten ongelmat ja haasteet ovat mielestämme niin merkittäviä, että ne on nostettava yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Emme ole kuitenkaan kieltämässä nettiä tai uuden teknologian ja digitalisoitumisen edistymistä Suomessa. Velvollisuutemme on pitää huolta lapsistamme myös uudessa verkkomaailmassa ja löytää tasapaino fyysisen, psyykkisen ja todellisen sosiaalisen elämän kanssa.

Sinuhe Wallinheimo
kansanedustaja (kok), Jyväskylä

Juha Sipilä
kansanedustaja (kesk), Kempele

Julkaistu Helsingin Sanomissa 5.5.2013