KOKOOMUS AJAA APTEEKKIEN KEHITTÄMISTÄ

Kansanedustajaehdokas Petri Honkonen (kesk.) esitti tulkintoja (Ksml 23.3.) kokoomuksen apteekkilinjauksista. Toisin kuin Honkonen väittää kokoomus ei kannata reseptivapaiden lääkkeiden vapauttamista vähittäiskauppaan.

Erilaisia ehdotuksia apteekkialan kehittämiseksi olemme kyllä tehneet. Ikääntyvässä Suomessa meidän on otettava ripeästi askeleita siihen suuntaan, että kansalaiset saavat tarvittavat palvelunsa yhdestä paikasta yhdellä kertaa. Apteekkiala ja sen tarjoama laadukas lääkehuolto on olennainen osa näitä palveluita.

Kokoomus on sitoutunut kehittämään nykyistä laadukasta apteekkijärjestelmäämme. Hiljattain julkaistussa normikannanotossamme ehdotamme kolmea toimenpidettä, jossa alan toimintaedellytyksiä parannetaan.

Erityisen tärkeää meille on parantaa apteekkien tarjoaman laadukkaan lääkehoidon saatavuutta koko maassa. Siksi haluamme lisätä apteekkialan kilpailua, kasvattamalla myönnettävien apteekkilupien määrää. Asteittain voidaan siirtyä kohti mallia, jossa apteekkiluvan saamisen edellytys on ainoastaan säädettyjen pätevyysvaatimusten ja muiden edellytysten täyttäminen.

Haluamme myös alentaa perinteisen terveydenhuollon ja apteekkialan raja-aitoja. Siksi esitämme kausi-influenssarokotteiden antamisen mahdollistamista apteekeissa asianmukaisen lisäkoulutuksen suorittaneille henkilöille, esimerkiksi farmaseuteille. Ehdotuksen keskeiset perusteet ovat rokotuskattavuuden parantaminen ja rokotuksen ottamisen helpottaminen.

Huomionarvoinen idea on myös pienten vaivojen hoitamiseen tarkoitettujen, apteekeissa sijaitsevien terveyspisteiden laajentaminen. Nämä ehdotukset olisivat omiaan vähentämään rutiininomaisten ja vähäisten toimenpiteiden aiheuttamaa kuormitusta varsinaisista terveydenhuollon yksiköistä.