IHAN TAVALLISISTA ASIOISTA

Lasten ja nuorten syrjäytymisestä on tämän syksyn aikana vihdoin käyty laajaa keskustelua. Parasta käydyssä keskustelussa on ollut lasten ja nuorten omien kokemusten esilletuonti. Eletystä elämästä saatua oppia ja neuvoja osataan nyt toivottavasti hyödyntää jatkotyössä.

Hämmentävintä on sen sijaan ollut tasavallan presidentti Sauli Niinistön asettaman työryhmän kohtelu. Työryhmän listaa matalan kynnyksen toimista lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi on ryöpytetty hartaudella. Esitettyjä keinoja on pidetty lapsellisina ja työryhmän valitsemaa perspektiiviä on arvosteltu liian oikeistolaiseksi. Onpa presidenttiä syytetty jopa lupaustensa syömisestä. Nämä ovat kovia väitteitä asiasta, josta pohjimmiltaan presidentin asettama työryhmä on täysin oikeassa.

Lasten ja nuorten syrjäytyminen ei ole asia, jolle vain poliitikot tai viranomaiset voivat tehdä jotakin. Sen sijaan syvempi muutos lähtee meistä jokaisesta; tavallisia asioita tekemällä ja tavallista elämää elämällä. Esimerkiksi kehittelemällä keinoja lasten ja nuorten harrastamisen kustannusten alentamiseksi, veisimme tätä maata monta askelta parempaan suuntaan. Tulevaisuutta voimme me kaikki muuttaa pieniltäkin tuntuvilla askelilla.

Toki Niinistön kriitikot ovat oikeassa siinä, että tarpeen vaatiessa yhteiskunnalta tulee löytyä riittävät välineet jo syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten auttamiseksi. Toisaalta kukaan, kaikkein vähiten presidentti itse, ovat esittäneet yhteiskunnallisen puuttumisen lopettamista työryhmän mietinnön seurauksena. Suunta on ollut enemminkin yhteiskunnan tukiverkkoja vahvistavaan suuntaan. Panostukset ns. etsivään nuorisotyöhön tai tuoreimpana nuorten yhteiskuntatakuuseen ovat osoituksia tästä yhteiskunnan välittämisestä.

Hyvinvointimme säilyttämisen edellytys on lasten ja nuorten pitäminen kiinni yhteiskunnassa. Syrjäytymisen estämisessä tarvitsemme paitsi vahvempaa yhteiskunnallista puuttumista myös suurempaa vastuuta meiltä kaikilta. Keinotekoisen kinastelun sijasta meidän tulisi puhaltaa yhteiseen hiileen jo lastemmekin takia. Vastakkainasettelun aika tulisi myös tässä kysymyksessä olla vihdoin ohi.