HALLITUS UUDISTAA LUKIOITA OPPILAIDEN PARHAAKSI

Hallitus julkaisi pari viikkoa sitten esityksensä uudesta lukiolaista. Tämän lisäksi hallitus päätti vahvistaa lukiorahoitusta 8,5 miljoonalla eurolla kehysriihessä.

Muutokset entiseen ovat merkittäviä. Ja uteliasta keskustelua sen ympärillä riittää.

Itse huomasin sen, kun luonani eduskunnassa vieraili 140 laukaalaisia lukiolaista. Viestini heille oli, että uusi lukio on kansainvälisempi ja joustavampi, vahvaa yleissivistystä unohtamatta.

Uuden lain isoin uudistus on siirtymä kurssipohjaisesta tutkinnosta opintopisteisiin. Se vahvistaa lukiolaisten omaa päätäntävaltaa tutkintonsa sisällöstä sekä myös sen, että jatkossa tutkintoon voi sisältää oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia.

Jokaisen unelmiin, tavoitteisiin ja osaamiseen voidaan vastata syvemmin jo lukiossa, kun opintopoluista tulee yksilöllisempiä.

SAMALLA LUKIOLAISTEN tukiverkkoa vahvistetaan. Tulevaisuudessa tarjolla on enemmän henkilökohtaista ohjausta opiskeluun ja tulevaisuuden koulutusvalintoihin.

Myös opiskelun aikana tarjottavia tukielementtejä vahvistetaan. Omaan oppimiseen saa helpommin tukea vaikkapa eritysopetuksen kautta.

Myös lukion ohjausvelvoitteen laajeneminen palvelee lukiolaista. Jatkossa lukion ohjausvelvoite ei lopu ylioppilasjuhliin, vaan jälkiohjausta esimerkiksi koulutusalavalintoihin on annettava myös valmistumisen jälkeen.

Aiemmin velvoitetta erityisopetuksen järjestämiseen ei ole ollut, joten parannus on merkittävä.

UUSI LUKIOLAKI myös tiivistää lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyötä. Jokaiselle opiskelijalle mahdollistetaan kurkistukset korkeakouluopintoihin jo lukion aikana.

Käytännön kokemus korkeakouluopinnoista antaa isojen valintojen keskellä painivalle lukiolaiselle huomattavasti enemmän tietoa ja näkemystä, kuin pelkkä opinto-ohjaus antaisi.

Isoja päätöksiä omasta tulevaisuudestaan ei jatkossa enää tarvitse tehdä sokkona.

Lisäksi uusi laki avaa lukioiden ovia kansainvälisyyteen ja työelämään. Jatkossa jokaisella lukiolaisella on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa kansainvälistymisjakso ja erilaista työelämään tutustumista. Näin varmistetaan se, että lukio ei jää yksinäiseksi saareksi muuttuvan maailman keskellä.

KOKONAISUUTENA lukiolakiin tehtävät muutokset vahvistavat lukion yleissivistävää roolia ja antavat opiskelijoille kipeästi kaivattua tukea.

Kaikkein tärkeintä on se, että lukioissa ryhdytään korostamaan yksilöllisyyttä, monitieteisyyttä ja nuorten omien intohimojen merkitystä.

Uusi lukio antaa opiskelijalle tilaa kukoistaa ja tavoitella parasta mahdollista tulevaisuutta.