BUDJETISSA TURVALLISUUDEN TEKOJA

Muutama viikko sitten käydyissä budjettineuvotteluissa turvallisuus nousi yhdeksi painopistealueeksi. Syyt tähän ovat hyvin tiedossa. Suomenkin pitää olla valmis epävakaammaksi käyneen maailman uhkiin.

Sisäistä turvallisuutta vahvistettiin osoittamalla lisämäärärahoja sekä viranomaisten toimintaan, että prosesseihin. Poliisin ja Suojelupoliisin operatiivisen toiminnan kehittämiseen myönnettiin yli 10 miljoonaa euroa lisämäärärahaa. Vaativien tilanteiden hoitaminen edellyttää osaavaa henkilökuntaa ja heille asianmukaisia varusteita ja kalustoa. Suomalaiset poliisit ovat maailman ammattitaitoisimpia ja tästä on tärkeä pitää kiinni jatkossakin.

Viranomaisten operatiivisen toiminnan turvaamisen lisäksi resursseja ohjattiin vankiloille ja oikeuslaitokselle. Radikalisoitumisen estämiseen ja turvapaikkavalitusten käsittelyn nopeuttamiseen osoitettiin lisämäärärahaa. Vankilat ja muut suljetut yhteisöt ovat radikalismin leviämiselle otollisia paikkoja, minkä vuoksi niissä tehtävä radikalisoitumisen vastainen työ on keskeistä. Turvapaikkavalitusten käsittelyn nopeuttaminen hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on sekä ratkaisua odottavan turvapaikanhakijan, että suomalaisen yhteiskunnan edun mukaista.

Myös ulkoisen turvallisuuden vahvistamiseen osoitettiin lisäresursseja. Oli äärimmäisen tärkeää, ettei Irak-operaatiosta lopulta leikattu, vaan rahoitus löytyi budjettiriihessä. Irakin koulutusoperaatio on terrorismin vastaisen taistelun ydintä. Se on myös osoitus Suomen vastuunkannosta. Uhkien torjunta mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa on usein tehokkainta.

Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen esitetään reilun 2 miljoonan euron määrärahatasoa tulevalle vuodelle. Summa vastaa sitä määrärahatasoa, jonka valiokunta lisäsi viime vuonna eduskunnan käsittelyssä. Tämä antaa työrauhan maanpuolustusjärjestöissä tehtävälle tärkeälle työlle ja helpottaa valmistautumista ensi vuoteen. Vapaaehtoisella maanpuolustustoiminnalla on keskeinen merkitys maanpuolustustahdon ja –taidon ylläpitämisessä.

Budjettiriihessä tehtiin panostuksia myös puolustusvoimille. Muuttuneessa turvallisuusympäristössä valmiuteen saatiin 50 miljoonan lisäpanos puolustusselonteon mukaisesti.
Budjettiriihen päätösten lisäksi turvallisuuden kannalta keskeinen merkitys on syksyllä eduskunnan käsittelyyn tulevalla tiedustelulainsäädännöllä. Tällä hetkellä maamme on liiaksi riippuvainen ulkomailta saaduista tiedustelutiedoista. Nopeasti muuttuvassa turvallisuusympäristössä olisi tärkeää, että Suomella olisi myös itsenäistä tiedustelullista suorituskykyä. Toivottavasti myös mahdollisimman moni muu kansanedustaja jakaa tämän näkemyksen.

Budjettiriihessä hallitus osoitti, että kansalaisten turvallisuuden takaaminen on sen tärkeimpiä tehtäviä. Turvallisuus on edellytys koko muun yhteiskunnan toiminnalle