BIOTALOUDESTA MAAKUNNAN VETURI YHTEISTYÖLLÄ

Biotaloudesta on kaavailtu uutta Keski-Suomen hyvinvoinnin lähdettä, eikä syyttä. Metsä Fibren Äänekoskelle kaavailema yli miljardiin euron investointi on luottamuksen osoitus maakunnalliselle osaamiselle. Tarjottu mahdollisuus on hyödynnettävä hyvin.

Jyväskylässä järjestetyssä kestävää kasvua ja biotaloutta käsitelleessä Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan seminaarissa Keski-Suomen biotalousmenestyksen kynnyskysymykseksi nostettiin julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyö. Ilman sitä biotalouteen asetetut odotukset eivät toteudu.

Yhteistyön edellytys on osapuolten oikeanlainen roolitus. Julkisen sektorin tehtävä on biotalouden vaatiman toimintaympäristön luominen. Työ kilpailukykyisen biotalouden kehittämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi on yritysten tehtävä.

Äänekoskella tämä on toteutunut. Yhtiö on saanut keskittyä hankkeen liiketaloudellisen pohjan vahvistamiseen samalla, kun valtio on sitoutunut toteuttamaan hankkeen vaatimat muutokset muun muassa lupa- ja infra asioissa. Hanke ei siis tule jäämään valtion tuesta kiinni.

Keskisuomalaiseen biotalousekosysteemin läpimurtoon ei yksi iso investointi silti riitä. Äänekosken tehdas tarvitsee seurakseen pienempiä biotalousketjun mahdollistavia yrityksiä. Sen toteuttaminen edellyttää entistä isompaa sitoutumista julkiselta sektorilta ja elinkeinoelämältä. Julkisella vallalla on rooli biotalouden vaatiman osaamisen kehittämisessä. Muun muassa Jyväskylän yliopiston ja Ammattikorkeakoulun panostuksia biotalouteen tulee jatkaa ja lisätä.

Osaamisen muuttaminen biotalousyrittäjyydeksi edellyttää oppilaitosten ja yritysmaailman tiiviimpää yhteistyötä. Tästä on erinomaisia kokemuksia jo nyt saatu esimerkiksi Keski-Suomen kauppakamarin Kasvu Open -tapahtumissa.

Oma roolinsa on myös tulevissa Metsä Groupin laitehankinnoissa. Esimerkiksi Äänekosken investoinnin tapauksessa valinta tehdään käytännössä itävaltalaisen ja jyväskyläläisen osaamisen välillä. Päätymällä maakunnallisen vaihtoehtoon yhtiö tukisi biotalousekosysteemin kokonaisvaltaista kehittymistä Keski-Suomessa.