Esittely

TIENI KAUKALOSTA ARKADIANMÄELLE

Oma päätymiseni politiikan ammattilaiseksi 15 vuotta kestäneen jääkiekkoammattilaisuuden jälkeen on ollut monien sattumien summa. Koko ammattiurheilijan urani ajan yhteiskunnalliset asiat ja esim. joukkuekavereiden asioiden ajaminen kiinnostivat, mutta konkreettiseksi uran jälkeiseksi vaihtoehdoksi poliitikon hommat tulivat 2008 kuntavaalien jälkeen.

Hyvin menneet kuntavaalit osoittivat sen, että niin politiikassa kuin jääkiekossakin rautainen asenne ratkaisee. Se, millä asenteella ja kuinka rohkeasti itsensä laittaa likoon, tuottaa parempaa tulosta kuin sopiva tausta tai koulutus, vaikka minulla toki koulutustakin on kolmen korkeakoulututkinnon verran. Yhteisten asioiden hoitaminen on viimekädessä ihmisten kokoisten asioiden hoitamista. Siksi päätin peliuran jälkeen pyrkiä eduskuntaan ja sinne myös pääsin. Ja 2015 vaaleissa toistamiseen. Tästä suurin kiitos tietenkin kuuluu minua äänestäneille ihmisille, jotka vaaleista toiseen näkevät minussa heidän asioitaan eteenpäin vievän ihmisen.

POLITIIKASTA

Minulle politiikkaan liittyvä valta ei ole itsetarkoitus, vaan väline tasapuolisten vaikutusmahdollisuuksien luomiseksi kaikille kansalaisille. Tärkeintä ei ole se, kuka politiikkaan kuuluvissa kulmaväännöissä voittaa, tai kenen ääni kuuluu viimeisenä istuntosalissa. Se ratkaisee, että tehdyt ratkaisut ja päätökset, me kipeätkin, ovat koko kansakunnan kannalta kestäviä, hyväksyttäviä ja vastuullisia.

Keskeiset arvoni, joita poliittisella toiminnallani haluan edistää, ovat yksilöiden vapauden kunnioitus, mahdollisuuksien tasa-arvon ajaminen, yksilöiden vastuunkannon lisääminen itsestään sekä yhteiskunnan avoimuus. Ainoastaan vapaassa, yksilöitä kunnioittavassa yhteiskunnassa voi hyvinvointimme lisääntyä.

LIIKUNTA, TERVEEMMÄT ELÄMÄNTAVAT, TALOUS- JA KOULUTUSPOLITIIKKA PÄÄTEEMOINA

Politiikan teemoista lähinnä sydäntäni ovat liikuntaan ja kansalaisten hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Eduskunnassa tehtävillä ratkaisuilla toivon mahdollistavan entistä useammalle suomalaisista mahdollisuuden valita nykyistä liikunnallisempi ja terveempi elämäntapa tulotasosta tai asuinpaikasta riippumatta.

Myös maamme talouden, yrittäjyyden ja työllisyyden tilasta kannattaa kantaa huolta. Vuonna 2008 koetun historiallisen maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena Suomen talouspolitiikan toimintaympäristö muuttui radikaalisti ennakoimattomampaan suuntaan. Näissä olosuhteissa tarvitaan päätöksentekijöitä, jotka ajattelevat oman tai puolueensa sijasta koko maan pitkäaikaista parasta, eli maamme talouden haasteiden muuttamista mahdollisuuksiksi.

Unohtaa ei saa myöskään koulutuksen merkitystä, vaikka koulutuksen rahoituksen suhteen olemme viime aikoina olleet kiperien tilanteiden edessä. Hyvinvointimme rakentuu kansalaistemme osaamiselle, jonka opettamisesta vastaavat taitavat opettajamme. Ilman tätä pääomaa, meidän asemamme maailmalla olisi huomattavasti heikompi. Siksi erityisesti haastavista ajoista huolimatta opetukseen ja koulutukseen tulee panostaa järkevästi, jotta kaikki kyvyt niukkenevista kansalaisresursseista saadaan mukaan rakentamaan nykyistä parempaa yhteiskuntaa.

Kansanedustaja
Sinuhe Wallinheimo